Hopp til innhold
Replikk

Bekymring for NRKs kildevern

Journalistlaget i NRK mener den nye avtalen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan sette kildevernet i fare.

Tastatur

Vi mener argumentene for ikke å la en hemmelig tjeneste få tilgang til våre trafikkdata er styrket siden forrige gang NRK valgte å stanse et slikt samarbeid, skriver leder i NRKs journalistlag.

Foto: Damian Dovarganes / Ap

Denne replikken følger opp nyhetsdirektør Per Arne Kalbakks kommentar «Elektronisk kildevern i NRK», red anm.

NRKs ledelse har besluttet å inngå en avtale med den norske organisasjonen NORCERT for å sikre NRKs datanettverk. NORCERT er en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) – en av de norske hemmelige tjenestene.
Avtalen innebærer at NORCERT kobler en sensor til vårt nettverk, som vil fange opp trafikkdata, blant annet til dem som kommuniserer med NRK over e-post.

NRKs journalistlag (NRKJ) mener at dette vil sette kildevernet i fare, og vi har argumentert for at NRK må finne en annen måte å sikre sitt nettverk på.

Enige om å sikre

NRKJ og NRK er helt enige om at det er viktig å sikre nettverket vårt – ikke minst av hensyn til kildevernet.

Vi har argumentert for at NRK må finne en annen måte å sikre sitt nettverk på.

Sidsel Avlund

Vi har argumentert for at dette må skje på en annen måte enn gjennom et samarbeid med NORCERT/NSM, men vi har ikke nådd frem med våre argumenter. Sensoren er nå blitt installert på NRK, slik nyhetsdirektør Kalbakk skriver her på Ytring.

NRK har også tidligere hatt en slik avtale med NORCERT. Da NRKJ ble klar over dette i 2010, tok vi det opp med NRKs ledelse, og sensoren ble fjernet fra vårt nettverk – nettopp under henvisning til kildevernet.

Argumentene er styrket

Siden 2010 har blant annet avsløringene til Edward Snowden og saken mot advokat Sigurd Klomsæt (som ble beskyldt for å lekke 22. juli-dokumenter til pressen) vist at myndighetene i gitte situasjoner bruker trafikkdata for å avsløre pressens kilder. Spesielt Klomsæt-saken har vist at dette dessverre er et reelt problem også i Norge.

NRKJ mener derfor at argumentene for ikke å la en hemmelig tjeneste få tilgang til våre trafikkdata er styrket siden forrige gang NRK valgte å stanse et slikt samarbeid.

Glade for åpen debatt

E-post er ikke en sikker måte å kommunisere med kilder som vi har gitt kildevern. Dessverre har vi ikke kontroll med hvordan kildene tar kontakt med oss – og det er fare for at kilder legger igjen elektroniske spor før vi kan iverksette en tryggere kommunikasjon. Dette har vært en hovedbekymring for NRKJ.

Den nye elektroniske virkeligheten vi står overfor utfordrer kildevernet sterkere enn noen gang tidligere. Hvis beskyttede kilder blir avslørt kan det få svært alvorlige konsekvenser. NRK har på spørsmål fra oss sagt at de framover skal ha mer fokus hvordan vi som journalister best kan ta vare på kildene våre blant annet ved kurs i kryptering av e-post. Vi er glad for at vi er blitt hørt slik at kryptering av tipsportalen er satt i verk, og at det nå er en åpen debatt rundt kildevern i NRK.