Replikk

Vi beklager at noen har blitt møtt slik

Den uplanlagt gravide kvinnens beskrivelse av møtet med Amathea er i strid med alt vi står for, og kan medføre en arbeidsrettslig reaksjon.

gravid kvinne

«Vi i Amathea skal styrke henne i valget hun tar, enten det er abort eller å fortsette svangerskapet», skriver replikkforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Denne replikken er et svar til kronikken «Abort er vanskelig nok som det er» (29. januar).

I kronikk publisert på NRKs ytring den 29. januar fremkommer det opplysninger om at kronikkforfatteren etter å ha blitt gravid uten at det var planlagt, i sin kontakt med Amathea www. amathea.no opplevde at det vanskelige valget ble enda vanskeligere ved at det ble gitt informasjon og råd som ble opplevd som et press om å bære fram barnet.

Vi har ingen grunn til å betvile kronikkforfatterens opplevelse og beklager at noen har blitt møtt slik. Dette er en beskrivelse av et møte som er helt i strid med alle Amatheas verdier og faglige metoder. Dersom en av våre veiledere har opptrådt på en slik måte, vil det gi grunnlag for en arbeidsrettslig reaksjon. Amatheas ansatte er helsepersonell og våre brukere har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. En slik opptreden vil derfor kunne bringes inn for tilsynsmyndighetene for vurdering.

Midler over statsbudsjettet

Stiftelsen Amathea mottar stønad over statsbudsjettet for å bidra til å oppfylle den rett kvinner har til informasjon og veiledning i lov om svangerskapsavbrudd. Vårt tilbud er et supplement til den offentlige helsetje¬nesten, og er den eneste virksomheten i Norge som har vei¬ledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide som primæroppgave.

Kvinnen skal oppleve å ha reelle valg.

Hildegunn Bomnes

Vi legger i vårt arbeid vekt på at kvinnen faktisk skal oppleve å ha reelle valg i en situasjon med uønsket svangerskap. Hun skal få råd og veiledning for å kunne vurdere alternativene og å få støtte slik at hun kan leve godt med valget.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Bestiller også abort

En veileder skal ikke gi råd og skal være nøytral i forhold til kvinnens valg. Vi skal styrke henne i valget hun tar, enten det er abort eller å fortsette svangerskapet. Vi vet at svaret på hva som er rett å gjøre alltid kun finnes hos kvinnen og aldri hos oss som veiledere. For dem som ønsker å fortsette svangerskapet tilbyr vi informasjon om graviditet, fødsel, økonomiske rettigheter med mere. For dem som velger abort tilbyr vi informasjon om prosedyrer og hva som kan vente henne på sykehuset. For mange kvinner bestiller vi time til abort fra vårt kontor. Vi tilbyr også etterabortsamtale for dem som ønsker det. Informasjonen som vi gir skal være den samme som på sykehuset.

Svaret på hva som er rett å gjøre alltid kun finnes hos kvinnen selv.

Hildegunn Bomnes

Det finnes brukerundersøkelser og andre tilbakemeldinger fra kvinner og par som har møtt våre veiledere. Brukerne opplever at de får tid og rom til å snakke om det som viktig for dem og at de opplever å møte rådgivere som de har tillit til og som har innsikt i de spørsmål som ble presentert.