Replikk

Barseltilbud – et politisk ansvar.

Når fagmiljøene advarer, bør helseministeren lytte.

Nyfødt baby

Utviklingen i barselomsorgen de siste årene er bekymringsfull. Kvinner og nyfødte barn blir ikke fulgt opp godt nok i en kritisk fase i livet. Konsekvensene kan bli alvorlige, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Det går en grense for alt, Bent Høie. Også for gjennomsnittlig liggetid på fødeavdelingene. Det er også en grense for hva en fagstatsråd kan slippe å ta ansvar for. Som landets helseminister hevder du at debatten om landets føde- og barseltilbud er basert på frykt. Du etterspør en debatt basert på fakta. Men det er nettopp en slik debatt du som helseminister har ignorert.

Det er ikke opposisjonen på Stortinget som sprer frykt i denne saken. Det er fagmiljøene som står fram og er bekymret. Det er de som frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød.

Det er en grense for hva en fagstatsråd kan slippe å ta ansvar for.

På ti år har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 døgn i 2017. Samtidig viser anslag fra Jordmorforeningen at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk i kommunene. Dette er fakta. En undersøkelse ved 20 barselavdelinger i regionen som dekkes av Helse Sør- Øst, avdekket store mangler sett opp mot Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for en forsvarlig barselomsorg.

Seks av ti kommuner stryker på hjemmebesøk til nybakte foreldre. De gjennomfører ikke hjemmebesøk til alle nyfødte innen de anbefalte to ukene etter hjemkomst. Også dette er fakta.

Det er ikke opposisjonen på Stortinget som sprer frykt i denne saken.

Landsgruppen av helsesøstre er bekymret for at skjevutvikling hos barn ikke avdekkes. Jordmorforeningen mener barselomsorgen er blitt en salderingspost for å spare penger. De frykter at vi kan komme til å se økt spedbarnsdødelighet. Regional perinatalkomite Helse Sør Øst, med svangerskaps- og barselomsorg som sitt ansvarsområde, sendte i fjor høst en bekymringsmelding til ledelsen. De frykter flere «uheldige hendelser» som følge av kortere liggetid for barselkvinner. Barnelegene sier det samme. Alt dette er fakta.

Det er ingen som bestrider at vi har en god føde- og barselomsorg i Norge. Men utviklingen de siste årene er faktisk svært bekymringsfull. Det må også en helseminister tåle å debattere. Helseforetakene kutter liggetid før kommunene har fått bygget opp barseltilbudet sitt. Kvinner og nyfødte barn blir ikke fulgt opp godt nok i en kritisk fase i livet. Konsekvensene kan bli alvorlige. Det handler om ammeproblemer som overses, depresjoner som får utvikle seg, gulsott som ikke oppdages, dehydrering og manglende ernæring.

Helseforetakene kutter liggetid før kommunene har fått bygget opp barseltilbudet sitt.

Helseminister Høie mener det er uproblematisk at den nye fødeklinikken i Bergen bygges uten barselrom. 40 prosent av kvinnene skal ut 6–24 timer etter fødsel. Det betyr en sterk reduksjon i gjennomsnittlig liggetid som i dag er 2,7 døgn. Men som klinikksjef Albrechtsen uttalte til Dagsavisen, dette handler om å sikre at barselomsorgen blir gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte. Løsningen er at kommunene får ansvaret. Men ikke pengene.

Det er en helseministers ansvar å sikre et sammenhengende barseltilbud.

Det ansvaret tar ikke Høie.

Les også: Flere får fødselsdepresjon – kort liggetid kan være en av årsakene

Følg NRK Debatt på Facebook