Hopp til innhold
Replikk

Barnslige naturvernere?

Naturvernforbundet er en voksen og seriøs organisasjon. Nettopp derfor kan vi ikke ukritisk gå inn for vindkraftutbygginger.

Vindkraft Smøla

Utbyggingen av fornybar energi må ikke skje ukritisk, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra vindmølleparken på Smøla.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Denne replikken er et svar til kronikken «Når propaganda blir fakta» (13. juli) av Kalle Hesstvedt.

Verden og Norge står ovenfor store miljøproblemer som må løses, og de må løses raskt. Vi begynner mildt sagt å få dårlig tid hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Overgangen fra fossil energi til fornybar energi er en del av løsningen.

Utbyggingen av fornybar energi må likevel ikke skje ukritisk. Når vi nå begynner å få dårlig tid kan det være fristende å legge alt håp på teknologiske løsninger samtidig som vi fortsetter livsstilen som før. Men vi blir nødt til å gjøre begge deler, både legge om til miljøvennlig livsstil samtidig som vi utvikler ny fornybar teknologi.

Barnslige om vindkraft?

Kalle Hesstvedt fra Havgul Clean Energy kaller miljøbevegelsen voksen med unntak for et område, nemlig vindkraft – her er vi visst fortsatt barnslige.

Selv har jeg valgt å være aktiv i Naturvernforbundet fordi det er en organisasjon som jeg oppfatter som voksen og seriøs, med både bredde og tyngde på grunn av en mengde frivillige lokallag og dyktige ansatte. Det eneste barnslige jeg kan tenke meg å forbinde Naturvernforbundet med er vår glede over naturen.

Det eneste barnslige jeg kan tenke meg å forbinde Naturvernforbundet med er vår glede over naturen.

Hege Sjølie

Naturvernere kan av enkelte oppfattes som bakstreverske og trassige når vi ikke ukritisk hyller vindkraft.

Jeg kan forstå at noen er utålmodige på vegne av fornybarsamfunnet og jeg mener at vindkraft absolutt er en del av løsningen, men vindkraft medfører en del problemer man bør være klar over. Kort fortalt kan utbyggingene komme i konflikt med biologisk mangfold, særlig fugl som kolliderer med turbiner, men også på grunn av oppsplitting og nedbygging av leveområder for andre arter når hver turbin skal ha veitilknytning. Ellers ser vi nedbygging av myrområder, bygging i sårbare høyfjellsområder og hogging av gammelskog som problematiske forhold rundt vindkraftutbygginger her i Hedmark. I tillegg vil mye brukte friluftslivsområder ødelegges.

Vi vil ha forsikringer om at den nye fornybare energien virkelig erstatter fossil energi, og ikke bare fører til økt energiforbruk.

Så det blir jo selvfølgelig en avveining av hvor mange og hvor store negative konsekvenser man kan akseptere mot det positive ved å få utbygd mer fornybar energi. Mange av prosjektene har store konsekvenser for natur og friluftsliv, da er det ikke så rart at vi ofte lander på motstand mot disse vindkraftprosjektene.

Samtidig vil vi ha forsikringer om at den nye fornybare energien virkelig erstatter fossil energi, og ikke bare fører til økt energiforbruk.

Utbyggerne kommer bakpå

Hesstvedt etterlyser vindkraftprosjekter som vi er for. I Hedmark var det under planlegging vindkraftanlegg som virket gode og med mindre negative konsekvenser for natur og friluftsliv sammenlignet med andre prosjekter, men de ble trukket før vi rakk å komme med støtte til disse utbyggingene.

Det var samtidig under planlegging til sammen sju-åtte vindkraftprosjekter i Hedmark fylke og dermed mye å sette seg inn i for oss frivillige som jobber med dette på fritida, ellers kunne vi kanskje vært tidligere ute med støtte.