Replikk

Barns beste er alltid viktigst

Som barneminister og som stortingspolitiker har barnets beste alltid vært min rettesnor, ikke det biologiske prinsipp.

Young Boy Standing In The Park

Som barneminister og som stortingspolitiker har barns beste alltid vært min rettesnor. Men det kan også være til barnets beste å finne en fosterfamilie med biologisk tilknytning, og arbeide for at barnet kan vokse opp med sine søsken, skriver Solveig Horne i sin replikk til kronikken «Jeg skulle vært flyttet ut av hjemmet» som sto på trykk 18. mai.

Denne teksten er et svar på kronikken til Adam Reiremo «Jeg skulle vært flyttet ut av hjemmet».

På NRK Ytring 18. mai skriver Adam Reiremo at han tror oppveksten hadde vært annerledes dersom barnevernet hadde grepet inn tidligere. Det er svært viktig at personer som har opplevd en vanskelig barndom og et møte med barnevernet forteller om det. Bare slik kan vi lære og gi bedre hjelp til barn som trenger det.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Barns beste som rettesnor

Barns beste må alltid komme først, der er jeg helt enig med Adam Reiremo. Det kommer også tydelig fram i regjeringsplattformen: «Barns beste må veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om samvær, varig omsorgsovertakelse og adopsjon».

Reiremo skriver at jeg mener at biologisk prinsipp trumfer barnas beste. Det er ikke riktig. Som barneminister og som stortingspolitiker har barns beste alltid vært min rettesnor. Men det kan også være til barnets beste å finne en fosterfamilie med biologisk tilknytning, og arbeide for at barnet kan vokse opp med sine søsken.

LES OGSÅ: Et barnevern til beste for alle

Tidlig hjelp

Både Reiremo og mange andre barnevernsbarn sier at barnevernet kom inn for sent. At foreldrene fikk for mange sjanser, og at barna burde fått hjelp og en ny start på et tidligere tidspunkt.

Det beste er ofte om barnevernet kan bistå familier slik at barns oppvekst blir god.

Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Hva forteller det oss? Jo, at barnevernet ikke har vært flinke nok til å komme tidlig inn.

Barnevernet har en plikt til å gripe inn der de ser at barn blir utsatt for omsorgssvikt. Hvis barnevernet kommer tidlig nok inn, vil det også i færre tilfeller bli behov for omsorgsovertakelse. Det beste er ofte om barnevernet kan bistå familier slik at barns oppvekst blir god.

LES OGSÅ: Når barnevernet blir en fiende

Forebygging fremfor reparering

Jeg har stor tro på forebygging. Å komme tidlig inn med god og riktig hjelp, er helt avgjørende for å hjelpe familien på rett kjøl igjen, slik at det ikke blir nødvendig med omsorgsovertakelse. Også mor til Adam sier at hun burde fått hjelp av barnevernet til å ta bedre vare på sønnen.

Vi skal satse på mer forebyggende arbeid og tidlig innsats. Et samarbeid mellom barnevern og familievern kan gi god hjelp til utsatte familier og fungere som et godt vern for barn.