Kronikk

Barnearbeid og kultur – eller ukultur

Foreldre og barn er blitt vant til å stille opp for idrettslaget, teaterlaget, korpset og koret uten å bli betalt. Når det dreier seg om en kommersiell kulturproduksjon, bør ting stille seg annerledes.

Musikalen Annie på Folketeateret

Produksjonsselskapet som står bak musikalen Annie har fått inn rundt 35 millioner kroner i billettinntekter til forestillingen. Barna som deltar får 150 kroner per forestilling, og ingenting for prøvene. Norsk Skuespillerforbund mener betalingen er urimelig.

Foto: John Andresen/Scenekvelder

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal barn ha i scene-, tv- og filmproduksjoner?

Spørsmålet stilles av foreldre og media. Norsk Skuespillerforbund er en fagforening for profesjonelle skuespillere over 18 år, og har ikke standardavtaler og tariffavtaler for mindreårige. Vi har likevel synspunkter på enkelte sider ved dette.

Les også: «Annie»-barna tjener 150 kroner per forestilling

Hva loven sier

Arbeidsmiljøloven har egne regler for barnearbeid. Barn under 15 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Det er imidlertid gjort unntak for lettere arbeid og deltakelse i teateroppsetning, filminnspilling eller tv-produksjon, gitt at visse vilkår overholdes. Foreldre skal gi skriftlig samtykke. Arbeidsgiver må dessuten innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Barn under 15 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Det er imidlertid gjort unntak for lettere arbeid og deltakelse i teateroppsetning, filminnspilling eller tv-produksjon, gitt at visse vilkår overholdes.

Eirik Djønne og Ida Willassen, Norsk Skuespillerforbund

Kravene til en slik søknad om forhåndssamtykke er detaljerte og viser at tilsynet gjør en konkret vurdering av faktiske forhold.

Arbeidsgiver skal i søknaden redegjøre for transport, reise, pause og spisemuligheter, skole, lekselesing, begrensing av arbeidstid og tilsyn av voksne. Arbeidstilsynet ser faktisk også på risikofaktorer knyttet til eksponering, som medieomtale og mulig negativ omtale av barnets prestasjoner.

Hva er rimelig betaling?

Lønn er normalt ikke drivkraften for barns ønske om en rolle i teaterforestillinger eller film. Men det bør likevel sikres rimelig kompensasjon. I ett tilfelle som har vært framme i media nå, betales det kun kr 150 og for forestilling og ingenting for prøver.

NSF mener at det burde være rom for i det minste å doble den og å gi betaling for prøver i tillegg. Audition betales det ikke noe for.

Barn får vanligvis kontrakter med frikjøp av rettigheter til videre bruk av tv- og filmproduksjoner. Voksne skuespillere i tv-drama har normalt krav på vederlag for repriser og annen såkalt videre utnyttelse. Det kan gi grunnlag for forhandling om vilkårene.

Hva er viktig i selve avtalen?

Lønn er normalt ikke drivkraften for barns ønske om en rolle i teaterforestillinger eller film. Men det bør likevel sikres rimelig kompensasjon.

Eirik Djønne og Ida Willassen, Norsk Skuespillerforbund

Telefonhenvendelser til forbundet om avtaler for barn, viser at foreldrenes fokus noen ganger kan være på økonomiske sider ved avtalen. Noen ganger gjør det at barnet ikke får rollen. Kanskje mer av forhandlingene hører hjemme i familieråd?

Selv om det er avsatt romslige perioder til prøver og forestillinger, stilles ofte krav om at barnet skal være tilgjengelig alle dager. Dette binder opp flere i familien, og foreldrenes innsats, faktisk og økonomisk, kan være omfattende. Hva med dekning av utgifter til taxi, bilgodtgjørelse eller lignende?

Forhold til skolegang og leksehjelp kan være verdt å se på. Er det greit å ta med matpakke eller bør andre ordninger finnes?

Alle viktigst: Barnets beste

Skuespillerforbundets råd til alle foreldre som ringer oss er at de må få kontraktsfestet at det alltid er én navngitt person til stede på filmsettet eller forestillingen som har ansvar for barnets beste.

Dette må være en person som har myndighet til å si fra når ventetiden eller innspillingstiden blir for lang, når det er for lenge siden matpause, eller når det er på tide å gjøre lekser …

Barnet skal få en god opplevelse av å være med! En forutsetning for dette er egen tilrettelegging for barneskuespillerne, som skal ha tid til skolearbeid, pauser og lek i løpet av arbeidsdagen.

Eirik Djønne og Ida Willassen, Norsk Skuespillerforbund

Barnet skal få en god opplevelse av å være med! En forutsetning for dette er egen tilrettelegging for barneskuespillerne, som skal ha tid til skolearbeid, pauser og lek i løpet av arbeidsdagen.

Det viktigste er faktisk ikke hva barnet får betalt, men at det er voksenpersoner til stede som passer på dem og ivaretar barnas behov.

Mer om musikalen Annie på NRKSuper: