Kronikk

Barn i vektskåla

Vi må tenke nytt om barn og helse.

Aud Jektvik

Fettskam fører ingen vei, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Ingun Mæhlum

Jeg leste NRK-saken om veiing av skolebarn og fikk lyst til å si min mening om saken som en stor person.

Det begynner kanskje å bli på tide å ta inn over seg at

  • Man i svært liten grad kan styre hva man veier.
  • Å bli veid på skolen er manges første møte med offentlig og systematisk fettskamming.
  • Fettskamming ikke fører til lavere vekt. Faktisk tvert imot.
  • Variasjon i kroppsvekt er helt normalt, og at vi bør slutte å omtale det som et problem som skal løses med slanking.
  • Slanking og fokus på kroppsvekt gjør at man blir mer utsatt for spiseforstyrrelser og kan ofte føre til at man legger på seg.

Møtes med fordommer

En av de store utfordringene med å være feit er at mange føler at de kan være rettferdig sinte på deg fordi du påfører samfunnet helseutgifter. Men man skylder ingen god helse, og det skal godt gjøres å se på noen hvordan helsa deres er.

Det finnes også en del forskning som viser at det å være stor ikke medfører så stor helserisiko som man tidligere har trodd. En del av disse offentlige utgiftene skyldes heller at store mennesker ikke får nødvendig helsehjelp på grunn av fordommer i helsevesenet.

Jeg skulle ønske at helsevesenet ville hjelpe oss i de kroppene vi har, i stedet for å insistere på at vi må gå ned i vekt.

Jeg er helt for at de som ønsker å få en bedre helse skal få mulighet til det, men jeg skulle ønske at helsevesenet ville hjelpe oss i de kroppene vi har, i stedet for å insistere på at vi må gå ned i vekt før vi får hjelpen vi har rett til.

Press på skolen

Det eneste jeg lærte av gym på skolen var at jeg var dårligst, at kroppen min ikke egnet seg for sport, og at fysisk aktivitet kun er noe man gjør for å prøve å bli mindre. Det tok meg alt for mange år å innse at alt dette er feil.

Det eneste jeg lærte av gym på skolen var at jeg var dårligst.

Jeg skulle ønske at barn i dag fikk lære at de er likeverdige uansett kroppsvekt, og at de fikk drive med lystbetont aktivitet som ga mestringsfølelse og glede.

Når fysisk aktivitet blir positivt er det mye større sjanse for at elevene vil fortsette med det også utenfor skolen. Ikke fordi de skal slanke seg, men fordi aktivitet er bra for fysisk og psykisk helse.

Jeg skulle ønske at barn i dag fikk lære at de er likeverdige uansett kroppsvekt.

Vi vet at de som er minst aktive fra før har størst helsemessig utbytte av å bevege seg litt. I stedet for å prøve å tvinge alle elevene inn i samme form, så burde det være et mål at alle finner noe de liker å gjøre.

Med mindre fokus på vekt og en tilnærming som ligger nærmere Health at Every Size, så vil mange få bedre helse og bedre livskvalitet.

Unngå tvang

Vi bør slutte med karakterer i gym, innføre flere typer aktiviteter som er tilpasset elevenes evner og interesser og ikke tvinge elever gjennom ydmykende tidtaking eller øvelser foran hele klassen.

Det er på tide å slutte med å sende melding med hjem for å fortelle at barn er for tunge. I stedet for å bli utsatt for dårlig selvbilde, skam og økt risiko for spiseforstyrrelser, burde de heller behandles som alle andre barn.

Det er fint å lære om at fysisk aktivitet er bra, hvordan et variert og sunt kosthold kan se ut og hvordan man kan få en så god helse som man ønsker eller kan. Men det må ikke bli med tvang, eller basert på å peke ut antatte «syndere». Det må gjelde alle.