Replikk

Bankbytte har aldri vært enklere

Å bytte bank har blitt enklere enn det var, men banken må også innfri strenge sikkerhetskrav. En blankofullmakt er ikke godt nok.

Yngre mann med laptop

I Norge er prosessen med å skifte bank kortet ned til noen tastetrykk. At det ikke er enda enklere, skyldes blant annet myndighetenes sikkerhetskrav, skriver Finans Norge i replikken (Illustrasjonsfoto)

Det å skifte bank i det moderne, digitale Norge er irriterende, frustrerende og meningsløst komplisert, skriver informasjonsrådgiver Hogne Bø Pettersen i et innlegg i NRK Ytring.

Vi kan betrygge debattanten at bankbytte har aldri vært enklere og sikrere for kunden.

Av personlig erfaring har jeg opplevd å bytte bank i Frankrike. Der var det en lang liste med dokumenter som skulle legges frem til kundeansvarlig ved det lokale bankkontoret. Kopi av strømregning var et viktig bevis for at man hadde et fast bosted, og identifikasjonspapirer skulle kopieres og attesteres.

Vi har en solid, effektiv og strengt regulert banknæring i Norge.

Etter et par uker kom det beskjed fra banken at bankkort og sjekkhefte kunne hentes ved bankkontoret. I Norge er denne prosessen kortet ned til noen få tastetrykk.

Pettersen skriver at prosessen ved å flytte lån, oppretting av nye kontoer og flytting av fondssparing har vært møysommelig.

Det er god grunn til dette, og det skyldes strenge regulatoriske krav som skal sikre kunde, bank og myndigheter at flytting av midler skjer på en forsvarlig og korrekt måte. Dette gjelder blant annet rutiner knyttet til hvitvaskingskontroll og plikt til kredittvurdering.

Myndighetenes krav setter rammen for bankenes handlingsrom.

Ved bankbytte er det ikke mulig å gi en blankofullmakt for alle avtaler man har i banken. Det er ulike regelverk som regulerer ulike typer avtaler slik som boliglån, innskuddsmidler og fondssparing.

Kunden skal selv vurdere hvilke avtaler som ønskes flyttet eller eventuelt beholdes i en annen bank, dette sikrer at kunden bevarer de beste vilkårene.

Det kan være en god løsning for kunden å flytte boliglånet og samtidig beholde innskuddskonto og kredittkort i en annen bank. De fleste banker har nå etter hvert en «open banking» løsning som gjør det lettere å holde oversikt over kontoer i ulike banker.

Ved bankbytte er det ikke mulig å gi en blankofullmakt.

Vi har en solid, effektiv og strengt regulert banknæring i Norge. Bankene jobber kontinuerlig med å strekke seg lengre og forbedre tjenestene til kundene.

Samtidig er det viktig å huske på at myndighetenes krav setter rammen for bankenes handlingsrom.

Les kronikken: