Hopp til innhold
Kronikk

Avlys eksamen i videregående skole!

Vi kan ikke ta igjen to år med redusert undervisning på noen få måneder, der elever og lærere går inn og ut av karantene.

Øyunn Fagerhaug Gustavsen

Vi som går siste året på videregående, er de som er blitt hardest rammet av nedstengning og koronatiltak, skriver Øyunn Fagerhaug Gustavsen.

Foto: privat

Kjære utdanningsminister Tonje Brenna og regjeringen:

Vi som er avgangselever på VGS i år, har hatt noen svært turbulente skoleår. Vi har i lang tid levd med usikkerhet, virusfrykt og en uforutsigbar undervisningssituasjon.

Våre år på videregående skole har gått i oppturer og nedturer, men aller mest har vi kjent på nedturene.

For de sårbare er nok tiltakene i skolen en solid fartshump. Tiltakene gjør at man ikke får tilstrekkelig med sosial kontakt og forutsigbarhet i skolegangen og læringen som man helst skulle hatt.

Tiltak som inngår i både gult og rødt nivå i videregående skole har ødelagt store deler av skolegangen vår, og vi som nå går siste året, er hardest rammet av alle.

Dere avlyste eksamen i fjor, og det er minst like god grunn til å avlyse i år også.

To av våre snart tre år på videregående har vært sterkt preget av koronatiltak.

Nå har regjeringen i samråd med FHI lettet på tiltakene for blant annet VGS, når smitten koker som mest her i landet.

Det at dere har valgt å lette på tiltakene i en tid med rekordhøy smitte, påvirker skolesituasjonen og læringsutviklingen vår minst like mye som rødt nivå har gjort.

Lærere blir smitta, elever blir smitta, og dermed er vi kun noen få som samtidig er til stede på skolen.

I og med at vi ikke er på rødt nivå, får de som er hjemme med korona eller annen sykdom dermed heller ingen digital undervisning.

Det betyr at mange derfor får et dårligere undervisningstilbud enn de hadde mens tiltakene var strengere. Da er det vanskelig og nesten meningsløst for lærerne å undervise i nye tema.

Vi som nå går siste året, er hardest rammet av alle.

Denne situasjonen gjør på ingen måte at vi blir rustet opp mot våreksamen, som dere jobber for at vi avgangselever skal ha.

Den redselen mange elever fortsatt føler på ved å møte opp på skolen med 1000 andre elever i en tid med ny smittetopp hver dag, er vond.

Redselen kommer ikke nødvendigvis fordi man er redd for sykdom selv. Vi er unge, og de fleste av oss elever er vaksinert. Men noen unge har også dårlig helse, og man kan ha syke og svake familiemedlemmer eller venner.

Vi er også redde for å bli smitta fordi det medfører at vi enda en gang blir sittende hjemme, når vi helst skulle vært på skolen og lært. Denne gangen uten digital undervisning.

Skoleløpet vårt har vært urettferdig, og læringsutviklingen hos oss elever på disse tre årene er ekstremt varierende.

Dere avlyste eksamen i fjor, og det er minst like god grunn til å avlyse i år også.

Årets avgangskull er vi som har levd lengst med viruset og er blitt hardest rammet av nedstengning og koronatiltak.

Mange får et dårligere undervisningstilbud enn de hadde mens tiltakene var strengere.

Selv om dere har lettet på tiltakene nå, lever vi elever på ingen måte i en vanlig skolesituasjon.

Vi har ikke mulighet til å hente igjen den tapte kunnskapen i de siste månedene av vårt skoleløp.

Vi er ikke rustet. Avlys eksamen!