Replikk

Atomvåpen kan ikke fjernes ensidig

Vi arbeider for en verden fri for atomvåpen.

Utenriksminister Børge Brende (H)

Det er store utfordringer på nedrustningsområdet. Å redusere antallet kjernevåpen og hindre spredning av atomvåpen til flere land er de viktigste, skriver utenriksministeren i sin replikk.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til en verden uten atomvåpen. En forbudsresolusjon i FN, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har kjernevåpen, er ikke løsningen.

I et innlegg på NRK Ytring mandag 24. oktober tar Anne Marte Skaland, daglig leder i ICAN Norge, til ordet for at Norge må støtte en resolusjon i FN om å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Hun hevder også at regjeringen ikke retter seg etter Stortingets vedtak i denne saken. Det første er jeg uenig i, og det andre er feil.

Liten interesse for forpliktende samarbeid

Kjernevåpen kan ikke sammenliknes med for eksempel klasevåpen eller landminer. Den internasjonale kampen mot landminer kan kjempes skritt for skritt fordi vi kan leve med at noen få land sitter igjen med landminer samtidig som hele resten av verden blir tryggere.

Vi blir ikke nødvendigvis tryggere om kun noen få land har atomvåpen.

Men med atomvåpen er logikken omvendt. Vi blir ikke nødvendigvis tryggere om kun noen få land har atomvåpen. Skal vi lykkes med å skape en verden uten kjernevåpen, må alle kjernevåpenstatene delta i et forpliktende samarbeid. Dette er det dessverre liten interesse for i dag. Land som Russland og spesielt Nord-Korea går snarere i motsatt retning.

Nato vil ha atomvåpen som avskrekking

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært tydelig på det som også er nedfelt i alliansens sikkerhetspolitiske grunnlagsdokument: Så lenge land utenfor Nato har atomvåpen, må også Nato ha dem som del av sin avskrekking. Bare slik kan Nato forbli en reell og troverdig forsvarsallianse i en stadig mer krevende verden. Dette er politikk som Norge har vært med på å utforme og som vi mener er viktig for norsk sikkerhet.

Det er store utfordringer på nedrustningsområdet. Å redusere antallet kjernevåpen og hindre spredning av atomvåpen til flere land er de viktigste. Norge har tatt et konkret initiativ for å fremme nedrustning gjennom å legge frem en egen resolusjon om verifikasjon i FNs nedrustningskomite.

For at gjensidig nedrustning skal være mulig, må man også ha tillit til at motparten lever opp til sine forpliktelser. Å kunne kontrollere at nedrustningen faktisk skjer, er avgjørende for tilliten til internasjonale nedrustningsavtaler. Det norske initiativet har fått bred støtte fra mange land, også land med kjernevåpen.

I tråd med Stortingets vedtak

Stortingsvedtaket fra i vår ligger til grunn for regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning: Å arbeide for en verden uten kjernevåpen og være en troverdig og pålitelig alliert i Nato.

For at gjensidig nedrustning skal være mulig, må man også ha tillit til at motparten lever opp til sine forpliktelser.

Det er ikke aktuelt for regjeringen å gå på akkord med våre forpliktelser i Nato, men dette er ikke til hinder for en aktiv norsk rolle for nedrustning og ikke-spredning. Vi skal arbeide langsiktig for et juridisk rammeverk som regulerer kjernevåpen på grunnlag av en irreversibel, verifiserbar og gjensidig nedrustningsprosess innenfor rammene av ikkespredningsavtalen (NPT).

Først reell og verifiserbar nedrustning, og så et juridisk rammeverk. Ikke motsatt. Det er faktisk ikke slik i denne saken at faktorenes orden er likegyldig. Og det vil være styrende for regjeringens stemmegivning i FN denne høsten.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter