Kronikk

Arbeidsgivers styringsrett angripes

Regjeringen har nylig lansert en Stortingsmelding på hvordan den vil bekjempe sosial dumping. Bedriftsforbundet reagerer sterkt på at regjeringen i liten grad dokumenterer behovene for de foreslåtte tiltakene.

Jens Stoltenberg og LO

Regjeringen strekker seg for langt for LO, og lar det gå utover næringslivet, mener Lars-Erik Sletner.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Fra Bedriftsforbundets ståsted virker det som regjeringen nå er villig til å strekke seg ekstra langt for å tilfredsstille LO før valget.

Forslagene om en mer effektiv allmenngjøringsordning er spesielt problematisk sett fra arbeidsgivers ståsted. LO kan nå kreve at en tariffavtale gjøres gjeldende for alle arbeidsgivere i bransjen, på et spinklere grunnlag.

Og innføringen av kollektiv søksmålsrett gjør det ikke lettere for små- og mellomstore bedrifter. Bedriftsforbundet er for et seriøst arbeidsliv, men byrden må ikke bli så belastende for bedriftene at det går ut over vilje og evne til å drive egen virksomhet i Norge.

«Byrden må ikke bli så belastende for bedriftene at det går ut over vilje og evne til å drive egen virksomhet i Norge.»

Lars-Erik Sletner

Forslagene griper dels inn i virksomhetenes styringsrett og i hvordan eierne ønsker å organisere virksomheten. Regjeringen synes nesten fullstendig å se bort ifra flere viktige hensyn i norsk arbeidsliv. Dette gjelder blant annet hensynet til forholdsmessighet, habilitet og organisasjonsfrihet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Rammer hele næringslivet

Regjeringen sier det er en målsetting å berede veien for økt fagorganisering og at fagforeningene skal få enda sterkere medbestemmelse i hvordan eierne organiserer driften, enn i dag. Det er grunn for næringsdrivende å bli bekymret.

«Regjeringens handlingsplan underslår at de fleste av landets små og mellomstore bedrifter er seriøse bedrifter og gode arbeidsgivere.»

Lars-Erik Sletner

Regjeringens handlingsplan underslår at de fleste av landets små og mellomstore bedrifter er seriøse bedrifter og gode arbeidsgivere, som betaler lønn på tariffnivå eller bedre. Men regjeringen ser bort fra dette, og påtvinger hele næringslivet tiltak som er ment å ramme de få useriøse.

Bedriftsforbundet merker seg også at Regjeringen forutsetter at det er umulig å få til et seriøst arbeidsliv uten at det eksisterer tariffavtale og at de tillitsvalgte skoleres. Dette er en mistillitserklæring mot det seriøse arbeidslivet som ikke er tariffbundet.

Videre er det klare signaler om at man ønsker å innføre regionale verneombud og kostbare godkjenningsordninger, blant annet i utelivsbransjen og innenfor vegtransport. En side av dette er at arbeidsgiverne må ta kostnadene ved å innføre regionale verneombud. I realiteten er dette skjult arbeidslivsbeskatning for virksomhetene.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Verdifulle bedrifter tas forgitt

Det kan synes som om deler av regjeringen mangler en grunnleggende forståelse for hvilke verdier de mindre bedriftene skaper for Norge.

«Regjeringen burde ha mot til å fortelle fagbevegelsen at det å vise samfunnsansvar, handler om mer enn å fremme eller innvilge alle rettigheter for arbeidstakerne.»

Lars-Erik Sletner

Dette rammer spesielt mindre bedrifter, som har begrensede administrative ressurser til å følge opp oppgaver som myndighetene pålegger dem.

Regjeringen burde i større grad stå fram og skryte av dem som ofrer svært mye for å skape arbeidsplasser i Norge. Samtidig burde den ha mot til å fortelle fagbevegelsen at det å vise samfunnsansvar, handler om mer enn å fremme eller innvilge alle rettigheter for arbeidstakerne.

Bedriftsforbundet oppfordrer Statsministeren til å lytte mindre til LO i fremtiden og ta mer hensyn til våre viktigste verdiskapere i små- og mellomstore bedrifter.