Hopp til innhold
Replikk

Aps klimabudsjett går opp

Budsjettet vårt er dessuten langt mer ambisiøst enn klimaplanen til statsråd Rotevatn.

Espen Barth Eide

Med Aps klimapolitikk vil Norge lykkes med omstillingen uten å øke forskjellene, skriver Espen Barth Eide

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn svarermin kronikk i Ytring, og påstår at Arbeiderpartiets klimaregnskap ikke går opp.

Jeg takker for anledningen til å fortelle om hvordan vårt budsjett ikke bare går opp, men hvorfor det er langt mer ambisiøst enn klimaplanen statsråden selv har lagt fram.

Ikke fortell meg hva du mener er viktig, vis meg budsjettene dine, så skal jeg fortelle deg hva du verdsetter, sa Joe Biden.

Regjeringens eget klimaregnskap forteller oss at Norge er langt fra å nå klimamålene. I statsbudsjettet fra i fjor kom det fram at regjeringen med sin politikk ligger an til å kutte kun 21 prosent av utslippene fram mot 2030.

Gjennom de siste to årene har Arbeiderpartiets alternative budsjetter hatt en betydelig mer offensiv klimapolitikk enn regjeringen.

Vi har foreslått høyere CO₂-avgift enn regjeringen, satset på mer kutt i transportsektoren og økt bevilgningene til grønn industri.

Norges utslipp har gått ned de siste fem årene.

I vinter la regjeringen fram sin klimaplan for hvordan de skal kutte utslippene i Norge de neste ni årene. Der la de opp til å kutte 45 prosent av utslippene i halve økonomien, altså kun i ikke-kvotepliktig sektor. Resten stoler de på at markedet vil ordne for dem.

Til sammenlikning vil Arbeiderpartiet kutte 55 prosent av alle utslipp, på tvers av alle sektorer, innen 2030 – dette er kun et delmål på vei mot netto null i 2050.

Arbeiderpartiet har i lang tid vært en forsvarer av prinsippet om at forurenser betaler. Vårt utslippsbudsjett viser hvordan vi både får regnestykket til å gå opp og sikrer sosial og geografisk rettferdighet.

Når redusert veibruksavgift bidrar til mindre kutt i transportsektoren, legger vi til flere kutt med tilsvarende effekt på andre områder.

Når det gjelder å få ned utslippene i avfallsbransjen er vår løsning å ta grep tidligere i verdikjeden enn det regjeringen foreslår. Vi ønsker produsentansvar og avgift på plast, da dette vil bidra til både utslippskutt og redusert plastavfall på avveie.

Norges utslipp har gått ned de siste fem årene, men som ledende klimaforskere ved Cicero har påpekt, skyldes mye av nedgangen tidligere regjeringers politikk.

Salg av elbiler, satsing på kollektivtransport og bruk av biodrivstoff, er eksempler på tiltak som bidrar til lavere utslipp nå, men som ble påbegynt lenge før Solberg-regjeringens tid, og som Arbeiderpartiet har vært en pådriver for i lang tid.

Vi har foreslått høyere CO₂-avgift enn regjeringen.

Arbeiderpartiets klimabudsjett viser hvor vi vil kutte utslipp og hvordan vi skal sikre at det både blir effektivt og rettferdig. Budsjettet vil justeres hvert år, i tråd med politikken gjennom året.

For 2021 la vi til grunn tiltak som overoppfylte kuttene som må til for 55 prosent reduksjon. Vi har en konkret plan med et budsjett som både monner og går opp. Det har vi levert over flere år, som eneste ansvarlige styringsparti i opposisjon.

Med Arbeiderpartiets klimapolitikk vil Norge lykkes med omstillingen uten å øke forskjellene, samtidig som vi tar vår del av ansvaret for å ta vare på kloden til kommende generasjoner.

FØLG DEBATTEN: