Analyse

Ingen regjeringseffekt for Venstre

Det er ikke store utslag for Venstre som gikk i regjering. Over tid har både Venstre og KrF slitt med å holde på velgerne. De små endringene fra mars gir likevel noen interessante utslag.

Partileder Trine Skei Grande på Venstres landsmøte

Venstre-leder Trine Skei Grande åpner partiets landsmøte denne helgen. Hun kan ikke vise til en klar effekt på målingene av å gå inn i regjering fra januar.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er liten regjeringseffekt for Venstre. De fire månedlige målingene Norstat har gjort for NRK siden regjeringsbeslutningen ble kjent, viser et snitt på 3,9 prosent og tre av fire målinger under sperregrensen. Det er samme snitt som for de tre målingene som er gjort etter valget og før Venstre bestemte seg for å gå i regjering.

Frp justeres opp til årsbeste notering, men fremgangen er ikke statistisk sikker. En mulig såkalt Listhaug-effekt er likevel økt overgang fra Høyre til Frp og sterk lojalitet blant Frps velgere. Frps oppslutning er noe lavere enn på målingene tatt opp i tiden hvor Listhaug-saken var altoverskyggende, men Frp ligger likevel godt an også etter påske.

Rødt har stor grunn til å glede seg over en bestenotering, mens KrFs situasjon – også bak hovedtallene – er krevende.

Partibarometer april 2018

Periode 3/4–9/4. 925 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,2 pp.
R
3,8 %
+0,6
SV
7,5 %
+0,5
AP
25,2 %
+1,9
SP
10,7 %
−1,6
MDG
2,5 %
−0,3
KRF
3,7 %
+0,5
V
3,7 %
−0,6
H
25,1 %
−2,3
FRP
15,8 %
+0,8
Andre
1,9 %
+0,4
Kilde: Norstat

Hovedbildet

 • Alle endringer er innenfor feilmarginene.

 • Erna Solberg ville mistet flertallet for første gang siden desember, fordi både KrF og Venstre havner under sperregrensen.

 • Høyre går mest tilbake og Ap mest frem, sammenlignet med mars, selv ikke disse endringene er statistisk gyldige. Ap er 0,1 prosentpoeng større enn Høyre i barometerverdi. Høyre har vært største parti de fire foregående måneder.

 • Frp går svakt opp til sin høyeste barometerverdi i år.

Flertall

 • De fire partiene som støtter Solberg som statsminister har til sammen hatt 85 mandater eller flere hver måned fra og med desember. I april oppnår de til sammen 83 mandat, like mye som summen av Ap, Sp og SV.

 • De tre rødgrønne partiene måtte dermed ha støtte av Rødt (2 mandat) eller også MDG (1 mandat) for å få flertall, dersom ikke KrF hadde byttet side.

Regjeringen

 • Mars-målingen ble tatt opp før Listhaugs Facebook-post ble publisert, mens April-målingen er tatt opp etter påskeferien. På flere enkeltmålinger før påske gikk Frp kraftig frem. Forskjellen på mars og april-tallene er 0,8 prosentpoeng, altså en ikke statistisk sikker fremgang.

 • Frp går noe mer frem på de uvektede tallene fra Norstat. Dette kan si mer om hvem Norstat faktisk har ringt, enn om de faktiske velgervandringene.

 • Frp oppnår likevel sitt beste resultat siden valgkampen 2017 på Norstats målinger for NRK med 15,8 prosent.

 • Frp har samlet sett positiv velgerutveksling med Ap, KrF og Høyre.

 • Frp styrker lojaliteten sin sammenlignet med mars og februar. 8 av 10 Frp-velgere fra i fjor ville fortsatt gjentatt partivalget, mens 1 av 10 har satt seg på gjerdet.

 • Høyres 25,1 er den svakeste barometerverdien partiet har oppnådd hos Norstat/NRK etter fjorårets stortingsvalg.

 • Det skyldes i hovedsak en svakere lojalitet, for første gang i samme periode under 80 prosent.

 • Den største endringen i velgervandringen fra Høyre, kan være at flere av Høyrevelgerne fra 2017 nå oppgir de ville stemt Frp. Høyre mister likevel flere velgere til Sp (7 000) og gjerdet (13 000). I mars vant Høyre samlet sett 8 500 velgere fra Frp, nå taper de 4 200.

 • Venstre havner igjen under sperregrensen, marsmålingen på 4,3 prosent er dermed et unntak når fem av seks siste måneder har vært under sperregrensen.

 • Venstre sliter alvorlig med lojaliteten, færre enn 6 av 10 velgere fra i fjor ville stemt Venstre om det var valg nå.

 • Venstre mister velgere til gjerdet (6 900), MDG (6 900) og Ap (6 800). I mars påpekte jeg en økt lekkasje til Høyre, den gjentas ikke denne måneden.

Arbeiderpartiet

 • Ap har den høyeste lojaliteten og laveste andelen usikre velgere så langt i år på denne målingen. Dette forklarer økningen i barometerverdi.

 • Selv om partiet går frem, er fremgangen tydeligere i barometerverdien enn i råtallene. Ap vektes opp fra 21,1 prosent i råtallene til 25,2 i barometerverdien. Effekten av vektingen denne måneden er større enn hva som har vært vanlig siste halvår.

 • Ap mister velgere samlet sett til Sp (22 000), Rødt (19 300), Frp (13 600) og SV (13 200). I mye mindre grad Høyre (6 100). Aps hovedproblem synes ikke lenger å være de såkalte flytvelgerne eller lilla-velgerne på vandring mellom de to store styringspartiene Ap og Høyre.

Kristelig Folkeparti

 • KrF er under sperregrensen for tredje måned på rad.

 • KrF sliter alvorlig med lojaliteten og har sin laveste andel lojale velgere siden før sommeren i fjor, kun 61 prosent av 17-velgerne ville stemt det samme nå. Nær 20 prosent av 17-velgerne har satt seg på gjerdet.

 • Denne måneden har KrF et større velgertap til Frp enn det som har vært vanlig. Partiet mister ikke velgere til Ap.

Rødt

 • Rødt gjør sin beste måling hos Norstat/NRK siden målingene startet i 2006. Kun to ganger tidligere har Rødt fått mer enn 3-prosent oppslutning, denne måneden får de 3,8 prosent.

 • Rødt har på noen enkeltmålinger i det siste vært over sperregrensen. Norstats råtall viser Rødt over sperregrensen de to siste månedene.

 • Det er andre måned på rad Rødt ville doblet dagens stortingsgruppe til 2 mandat, viser mandatberegningen.

 • Rødt henter i hovedsak velgere fra Ap. Av nye Rødt velgere er 51 prosent fra Ap og 14 prosent fra SV. 18 prosent er fra gruppen velgere som ikke stemte sist. Sistnevnte velgergruppe er historisk krevende å få omsatt til faktiske stemmer på en valgdag.

 • Rødt har en positiv eller nøytral velgerutveksling med samtlige partier på Stortinget og taper altså samlet sett ikke velgere med noen av dem.

Øvrige parti

 • Senterpartiet justeres litt ned etter forrige måneds rekordnivå.
 • SV kan i årets fjerde måned notere et respektabelt årssnitt på 7,9 prosent oppslutning.
 • MDG er det av stortingspartiene med svakest lojalitet, kun 59,2 prosent av 2017-velgerne ville stemt det samme nå.