Kronikk

Ansvarlig boligpolitikk

Regjeringen er blitt bolighaienes beste venn, og bekrefter at landet trenger en ny boligpolitikk, skriver Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Boligbygging i Oslo

Veksten i boligpriser gjenspeiler fundamentale utfordringer i markedet - tilgangen på nye boliger i byområder er for liten, skriver Ketil Solvik-Olsen. Her ser vi nybygg i Oslo.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Det er noe som ikke henger sammen når de rødgrønne sier man må stramme inn på private bankers utlån til folk flest, men samtidig gir de Husbanken mer og mer penger som skal tilføres det samme markedet, utenfor Finanstilsynets regelverk.

Tilsvarende mangler helheten når noen økonomer spår høyere boligpriser med en blå regjering, som på NRK.no nylig. «Analysen» er smal og mangelfull.

LES OGSÅ: Bjørnar Moxnes om Rødts boligpolitikk.

Unge betaler for feilslått politikk

Veksten i boligpriser gjenspeiler fundamentale utfordringer i markedet - tilgangen på nye boliger i byområder er for liten. Strengere forskrifter fordyrer utbygging av nye boliger. Flere folk trenger et sted å bo. Sprengt infrastruktur får folk til å bo tettere. Samtidig har regjeringen strammet inn reglene for å få lån. Det er et tankekors når Regjeringens fremste medisin er å stramme inn lånemulighetene for den unge middelklassen. Unge i boligmarkedet betaler i dag prisen for en feilslått boligpolitikk fra regjeringen.

Regjeringen er blitt bolighaienes beste venn, og bekrefter at landet trenger en ny boligpolitikk.

Ketil Solvik-Olsen, Frp

Regjeringen og økonomene må ta med seg at kjøpe- og leiemarkedet henger sammen. Folk trenger et sted å bo. Dersom folk med god lønn men liten egenkapital ikke får låne penger til å kjøpe bolig, så ender de opp med å leie bolig. Presset i boligmarkedet opprettholdes totalt sett. Men med regjeringens politikk må unge betale leie til andre fremfor å spare i egen bolig.

Litt spissformulert: regjeringen er blitt bolighaienes beste venn, og bekrefter at landet trenger en ny boligpolitikk.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook.

Vi må myke opp tekniske krav

Frp vil stimulere til mer boligbygging, spesielt mindre leiligheter som det i dag er et skrikende behov for, spesielt i de store byene. Vi må liberalisere arealkravene mange steder og myke opp en del tekniske krav.

Vi må liberalisere arealkravene mange steder og myke opp en del tekniske krav.

Ketil Solvik-Olsen, Frp

Frp vil satse på en mer offensiv utbygging av studentboliger, noe som raskt vil lette presset i områder med universitet og høgskoler. Frp vil stimulere til sparing, og gjøre BSU-ordningen sterkere, slik at den faktisk harmonerer mer med en sunn egenkapitalandel. I tillegg - en kraftig økning i infrastrukturutbygging vil utvide bolig-/arbeidsmarkedet, slik at man reduserer presset på boliger i noen begrensede områder. Jeg tror de aller fleste tenker pendleavstand i tid, ikke avstand. Bedre tog, buss og bilforbindelse utvider relevant boligområde.

Alt dette ser NRKs økonomer bort fra i sin analyse – de ser seg blinde på egenkapitalkravet. Det blir for smalt til å lage en konklusjon om prisutvikling, men det burde vinkles inn på de sosiale konsekvenser.

Obligatoriske krav til egenandel må bort

Frp vil fjerne obligatorisk krav om 15% egenkapital, som ble innført for et år siden. Vi mener lånegraden bør reflektere den enkeltes evne til å betjene et lån, ikke begrenses av et prosenttall.

Med trygg jobb kan mange førstegangsetablerere håndtere boliglån med opp mot 100 % finansiering, men med de rødgrønne har bankene i stor grad mistet slik mulighet til å bruke skjønn. Husk da, at om man låner 90% av bolig til 2 mill så har man lavere lån enn om man låner 85% men boligen fordyres til 2,2 mill pga strengere myndighetskrav.

Det er spesielt når noen økonomer ensidig ser på private banker, men ikke sier noe når statens Husbanken får stadig mer penger som skal tilføres det samme markedet, utenfor Finanstilsynets regelverk. 93 % av Husbankens startlån gis til personer med mindre enn 15 % egenkapital.

Dermed er regjeringen den største synderen mot eget regelverk. Derfor er Stoltenberg hyklerisk når han omtaler andres politikk som uansvarlig.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Regjeringen vrir konkurransen i bankmarkedet

Regjeringen sier dette handler om å få et mer solid bankvesen og hindre for høy lånegjeld. Det er gode intensjoner. Paradokset er at samtidig som regjeringen strammer inn regelverket for private banker, så har regjeringen tilført Husbanken 5 milliarder kroner ekstra både i 2012 og 2013 for å møte økt etterspørsel etter lån.

Dermed er regjeringen den største synderen mot eget regelverk. Derfor er Stoltenberg hyklerisk når han omtaler andres politikk som uansvarlig.

Ketil Solvik-Olsen, Frp

I den rødgrønne verden er det altså uansvarlig om unge nyutdannede personer med god lønn får låne 90 % av kjøpesummen for å etablere seg i bolig, mens det er ansvarlig om personer med dårligere lønn får låne 100 %. Hvorfor blir man en mer ansvarlig lånetaker om man skylder Husbanken en million kroner enn om man skylder like mye til Time Sparebank eller DNB?

Konsekvensene av Regjeringens politikk er å vri konkurransen i bankmarkedet til å favorisere Husbanken. Det er unødvendig.

Vi trenger ikke statskapitalisme

Innstrammingen fra Finanstilsynet har også gjort at flere med «god inntekt» søker til Husbanken. I 2011 hadde 51,4 % inntekt over 400 tusen kroner. Året etter var det 57,6 %. Dette er en konsekvens av at Finanstilsynet rammer usosialt og tvinger folk som normalt får lån i private banker til i stedet å måtte låne mer fra Husbanken.

Regjeringen bør føre en konsekvent politikk. Verden blir ikke et bedre sted bare Husbanken får overtatt boliglån fra private banker. Da er det bare et uttrykk for statskapitalisme. Det trenger vi ikke.