Kronikk

Angrepet på Gaza kan utløse ny krig

Konsekvensene av konflikten i Gaza kan være destabiliserende for hele regionen. Den eneste veien til fred nå går gjennom forhandlinger, skriver utenrikspolitisk talsmann for SV, Snorre Valen.

TOPSHOTS-PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-GAZA
Foto: MARCO LONGARI / Afp

Sivilbefolkningen på begge sider er taperne når Israel velger omfattende militære angrep på Gaza som svar på rakettangrep fra Hamas. Så langt kan så mange som 19 palestinere være drept og over 260 skadd, og bruken av eksplosiver i tettbefolkede områder er en kraftig overreaksjon fra Israels side. Det er da heller ikke første gang Israel bruker overdreven makt. Samtidig bryter Hamas folkeretten hver gang de sender raketter mot tilfeldige sivile på israelsk side.

LES OGSÅ KRONIKK AV VEBJØRN SELBEKK: «Hamas – det største fredshinderet»

Konsekvenser for sivilbefolkningen og regionen

Onsdagens drap på Hamas’ militære leder kan bli opptakten til en ny invasjon av Gaza, og destabilisere hele regionen. Israel har en rett til å forsvare seg når det skytes raketter mot uskyldige sivile, men det legitimerer ikke et storstilt angrep på Gaza.

Israel har en rett til å forsvare seg når det skytes raketter mot uskyldige sivile, men det legitimerer ikke et storstilt angrep på Gaza.

Snorre Valen, utenrikspolitisk talsmann i SV

Israels invasjon i 2008–2009 førte til at mer enn 1400 palestinere mistet livet, mange av dem barn. Dersom Israel gjør alvor av trusselen om en større offensiv mot Gazastripen vil det føre til en krig med store konsekvenser for sivilbefolkningen på Gaza, men det vil også få konsekvenser for hele regionen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Svakere bånd til Egypt

Hamas har et sterkere militært apparat i dag enn i 2009, og samtidig blir de utfordret av ultraekstreme grupper på Gaza, med tilknytning til jihad-grupper rett sør for Gazas grenser mot Egypt. Dersom Israel gjennomfører et omfattende angrep mot Hamas på Gaza, er det svært usikkert hvem som vil fylle et eventuelt maktvakum i etterkant.

Etter den arabiske våren har ikke lenger Israel de samme tette båndene til makthaverne i Egypt, og et omfattende Israelsk angrep mot Gaza kan få store konsekvenser for Israel.

Snorre Valen, utenrikspolitisk talsmann i SV

Etter den arabiske våren har ikke lenger Israel de samme tette båndene til makthaverne i Egypt, og et omfattende Israelsk angrep mot Gaza kan få store konsekvenser for Israel. Land som Egypt, Libanon, Jordan og Syria har varslet at de vil reagere på angrep mot den palestinske befolkningen.

Underminerer fredsarbeidet og statsdannelse

Angrepet på Gaza skjer samtidig med at de palestinske selvstyremyndighetene og president Mahmoud Abbas arbeider med en medlemssøknad til FN. Abbas har over flere år arbeidet for å bygge en palestinsk stat nedenfra. Palestinerne er klare for å ta ansvaret for sin egen stat, men statsbyggingen har vært begrenset til Vestbredden.

Når Hamas skyter raketter mot Israel bidrar de til å underminere det viktige fredsarbeidet som Abbas står i spissen for, og som nå er det beste håpet for en varig løsning på konflikten.

Snorre Valen, utenrikspolitisk talsmann, SV

Etter samlingsregjeringen sprakk i 2007 har Gaza vært isolert gjennom blokaden, og ledet av Hamas. Når Hamas skyter raketter mot Israel bidrar de til å underminere det viktige fredsarbeidet som Abbas står i spissen for, og som nå er det beste håpet for en varig løsning på konflikten. Et reelt håp om palestinsk samling avhenger av at blokaden oppløses, og av retten til frie og uavhengige valg. En ny krig på Gaza vil være et alvorlig tilbakeslag for denne prosessen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Den eneste veien til fred er forhandlinger

Den eneste veien til en rettferdig fred mellom Israel og Palestina er via fredsforhandlinger. Samtidig har det ikke vært direkte samtaler mellom partene siden september 2010, og for palestinere som fratas retten til å leve verdige liv er tålmodigheten forståelig nok tynnslitt. Israelske bosettinger fortsetter tross internasjonal fordømmelse, og okkupasjonen fratar palestinere retten til økonomisk utvikling, frihet og selvstendighet.

Den eneste veien til en rettferdig fred mellom Israel og Palestina er via fredsforhandlinger.

Snorre Valen, utenrikspolitisk talsmann, SV

SV har lenge tatt til ordet for å sette makt bak kravene overfor Israel, og jobber for en internasjonal våpenboikott av Israel og stans av okkupasjonen. Det er avgjørende at alle som ønsker en fredelig løsning i Midtøsten oppfordrer både Hamas og Israel til å stanse voldsspiralen som har eskalert de siste dagene. Fredelige krefter på begge sider trenger vår oppmerksomhet og støtte.