Kronikk

Al Qaida må ikke undervurderes

Al Qaida er en større trussel enn IS i det lange løp.

Ayman al-Zawahiri

Al-Qaidas leder Ayman al-Zawahiri har ført en langsiktig strategi for å bygge bred støtte blant sunnimuslimer. Det har gjort Al Qaida til en sterkere organisasjon i dag enn den var på begynnelsen av 2000-tallet, skriver kronikkforfatteren. Bildet av Al-Zawahri er fra en tale han holdt på et ukjent sted i 2012.

Foto: - / Afp

Kalifatet til IS er på randen av kollaps. I juli ble Mosul frigjort og nå står hovedstaden Raqqa for tur. Et viktig spørsmål er hva som skjer med jihadismen etter at kalifatet har gått oppløsning. En farlig vrangforestilling i forbindelse med dette er at veksten til IS har svekket Al Qaida. Det stemmer ikke.

Styrket organisasjon

Al Qaida er i dag en langt sterkere organisasjon enn de var på begynnelsen av 2000-tallet. Både i Jemen og Syria kontrollerer gruppen store landområder, og de har også en betydelig tilstedeværelse i Nord-Afrika.

Al Qaida har bevisst distansert seg fra de ekstreme voldshandlingene til IS, og har framfor å spille på frykt og tvang, forsøkt å bygge støtte til organisasjonen sin gjennom en utstrakt hånd til stammeledere og lokalsamfunn.

Få steder reflekteres suksessen i denne strategien bedre enn i Syria, hvor Al Qaida har ført en mer langsiktig politikk enn IS.

Her innførte den Al Qaida tilknyttede militsen Jabhat Fateh al-Sham (tidligere Nusrah-Fronten) et prinsipp om at hudud, som er de fysiske straffene foreskrevet av sharia, eksempelvis å kappe av hender ved tyveri, ikke skal innføres mens det er krig. JFS sin strategi har vært å bygge opp støtte til en islamsk stat fra bunnen, samtidig som de har bygget koalisjoner med mer moderate opprørsgrupper.

Al Qaida har ført en mer langsiktig politikk enn IS.

Inkluderende

Resultatet av dette er at gruppen for noen uker siden tok full kontroll over Idlib-provinsen i Syria. Denne provinsen er den eneste som er utenfor det Syriske regimets kontroll og har en befolkning på 2 millioner. Dette gjør at Al Qaida nå utgjør den eneste reelle opposisjonen til Bashar al-Assad sitt regime.

Rent ideologisk utgjør også Al Qaida en større trussel enn IS. Ifølge Al Qaida-s retorikk er Vesten og USA årsaken til alle problemer som rår i den muslimske verden. Derfor slåss de en forsvarskrig mot vestlige overgrep begått mot muslimer over hele verden.

Styresmakter i muslimske land er vestlige agenter som nekter folk å leve etter guds lover og Vestlig aktivitet i Midtøsten har to formål: Å beskytte Israel og å stjele ressursene til det muslimske fellesskapet. Al Qaida er fortsatt påvirket av det muslimske brorskapet og har en ideologi som blir definert som Pan-Islamisme av bla Thomas Hegghammer. Dette betyr at gruppen er opptatt av å samle Ummaen (det muslimske fellesskapet) til kamp mot Vesten.

I april beskrev leder i Al Qaida i Jemens leder Qasim al-Raymi gruppens strategi med å bygge bred og dyp støtte blant landets sunnimuslimer. Ifølge Raymi slåss Al Qaida sammen med alle Jemens muslimer. De slåss med salafister og det muslimske brorskapet, med lokale stammer og med folket i Aden.

Gruppen er opptatt av å samle det muslimske fellesskapet til kamp mot Vesten.

Pragmatisk

Dette står i kontrast til IS som er en elitistisk, intolerant og ekskluderende organisasjon som henter sin hovedinspirasjon fra puritansk saudiarabisk wahhabisme (salafisme). IS er derfor langt mer opptatt av å rense ut det den ser på som muslimske avvikere.

Dette går særlig ut over sjiamuslimer som gruppen ser på som en femtekolonne styrt av Vesten, som har som oppgave å ødelegge islam fra innsiden. Men også organisasjoner som Det muslimske brorskapet, Taliban og Hamas har blitt stemplet som frafalne av gruppen.

Der IS erklærte sitt kalifat i 2014 så har Al Qaida en mer pragmatisk tilnærming. Ifølge både Al Qaidas nåværende leder Ayman al-Zawahiri og tidligere leder Osama bin Laden så kunne ikke kampen for en islamsk stat utkjempes regionalt.

I dokumenter funnet i Bin Laden sitt skjulested i Abottabad påpeker han at den «jødiske- korsfarer-alliansen», som i denne sammenheng er synonymt med vesten, ledet av USA, aldri vil tillate at noen muslimsk makt tar kontroll over noe muslimsk land. Dersom dette skulle skje så vil USA mobilisere all sin makt og fjerne dem fra makten.

En samlende arvtaker

Ifølge Bin Laden så fantes det kun en måte å innføre et Sharia-styrt samfunn på: Strategien med å utmatte USA måtte fortsette helt til Vesten var for svake til å intervenere i den islamske verden. Når det målet var nådd, kunne man skifte fokus til å styrte arabiske regimer og deretter etablere et kalifat styrt av sharialover.

Den vestlige militære aksjonen mot IS fungerer derfor som en bekreftelse av både Al Qaidas fiendebilder, og det korrekte i deres strategi om en utmattelseskrig mot Vesten.

Al Qaida er mer moderate og inkluderende enn IS og har derfor et større rekrutteringspotensial.

I tillegg kan Osama bin Ladens karismatiske sønn Hamza, som gjorde sin inntreden tidligere i år, bli en symbolsk figur som gjenforener de jihadistiske organisasjonene. Hamza skal i et brev funnet i Abottabad ha beskrevet at han var «smidd av stål og at jihad for Gud var det han levde for».

Kombinasjonen av dette er urovekkende, særlig siden Al Qaida er mer moderate og inkluderende enn IS og derfor har et større rekrutteringspotensial.

I en verden hvor Donald Trump er amerikansk president og Europa sliter med økende radikalisering, polarisering og fremmedfrykt, er Al Qaida en organisasjon det er viktig å være oppmerksom på.

Jo lenger det internasjonale samfunnet undervurderer gruppens kapasitet og vekst, jo vanskeligere vil det bli å bekjempe den.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter