Kronikk

Å bli hakket på av de uvitende

At prinsessen velger en sjaman som partner er et stort fremskritt i en firkantet verden.

Prinsesse Märtha Louise skriver på Instagram at hun har funnet kjærligheten med Shaman Durek.

Som astrolog er jeg utsatt for fordommer og negativ omtale. Derfor vil jeg forsvare Martha og hennes nye sjamankjæreste, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix

Den negative omtalen Prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett har fått i media er en gjenspeiling på uvitenhet og fordommer. Kanskje virker det skummelt at en sjaman eller astrolog kan bidra til andres helbredelse.

Märtha følger hjertet i valg av partner og er meget modig som velger å innlede forhold til en sjaman. En sjaman blir urettferdig sett på som «annerledes» og risikerer å bli utstøtt av flokken fordi han kan noe som mange ikke kan.

Som astrolog er også jeg utsatt for fordommer og negativ omtale. Det er en tøff prosess å stå stødig for det man vet og har erfart virker. Vi jobber med naturen og energiene i den, både på universelt og personlig nivå. Man går gjennom mange utfordrende situasjoner for å tjene de som søker hjelp nettopp fordi vi har et iboende ønske om å bidra til andres styrke.

En sjaman blir urettferdig sett på som «annerledes» og risikerer å bli utstøtt.

En sjaman tolker naturen gjennom energiene som oppstår i situasjonen både på et åndelig og fysisk nivå. Det samme gjør astrologen, bare på en litt annen måte. Her benyttes også planetenes baner som virkemiddel.

Det krever stor kraft å presentere seg som sjaman. Man må forsake noe, stille seg for hugg, akseptere å være annerledes og bli hakket på av de uvitende eller umodne.

Det kan også skape sjalusi at det er mulig å tjene penger på slikt arbeid, og at man ikke går på jobb som alle andre. Men det mange ikke tenker over er at dette er en mer krevende jobb enn mange «vanlige» jobber er. Det krever lang utdanning – selvutvikling, daglige ritualer, og en kontinuerlig prosess med selvransakelse.

Nina Skjemstad

I stedet for å dømme sjamanisme, bør man heller støtte den og gjøre et forsøk på selv å erfare om det har noen virkning, skriver kronikkforfatteren.

Foto: privat

Man stiller seg til disposisjon for både levende og døde sjeler som kan gi informasjon om den eller de som trenger hjelp. Man lever ikke et vanlig liv, men et liv i tjeneste for helbredelse. En dedikert sjel er villig til å stå opp for det de lever for.

Når penger er involvert i helbredelse blir det ofte en kilde til debatt. Men det skulle bare mangle at man kan ta betalt for kunnskap man har og tiden man bruker for å stille seg til disposisjon for å hjelpe andre. Alle trenger bolig, mat, klær, medisiner.

Sjamanisme er en forståelse og innsikt i naturens energier og håndteringen av den. I stedet for å dømme denne kunnskapen, bør man heller støtte den og gjøre et forsøk på selv å erfare om det har noen virkning.

Det er en tøff prosess å stå stødig for det man vet.

Vi er på vei inn i Vannmannens tidsalder. Dette er en tid for å åpne mer for alternative tenkemåter. Minoriteter blir mer respektert enn før, likeverdighet kommer sterkere frem, balanse mellom kjønnene er også på fremmarsj over hele verden. Verden er i endring på så mange måter. Det blir større rom for å være annerledes og stå for den man er fremover.

Märtha er en foregangsperson i så måte. Hun gjør det hun mener er riktig for seg og beveger seg ut av både komfortsonen og rigide rammer som hører til historien. At hun velger en sjaman som partner er et stort fremskritt for åpenhet og toleranse.

En utdannet sjaman kan helbrede gjennom bruken og mestringen av energi, både sin egen, universets og andres. Det påvirker energibanen og psyken hos mottakeren. Det kan igjen åpne for helbredelse og forebygge sykdom. Det er kun ved selv å prøve denne formen for bruk av naturens kraft man kan få erfaring om det virker.

Märtha er en foregangsperson.

En sjaman trenes over mange år, gjerne fra de er barn, til å forbedre seg selv, sin tankegang, sitt forhold til kroppen, energiene og kreftene man er i besittelse av. Man driver med selvutvikling over mange, mange år, og kan ikke gjøre som alle andre fordi man konstant forsøker å forbedre seg selv. En sjaman må hele tiden tenke over konsekvensene av handlinger man gjør, og kan ikke gjøre samme «feil» som andre. Vet man at man gjør en feil, får man større smerte enn de som er uvitende. Det krever disiplin og mange års studier og erfaring for å bli sjaman.

Sjamanens jobb består i å hjelpe andre, bidra til helbredelse og sunne tanker og holdninger. Man bør ikke dømme før man har erfart hva dette innebærer. Alle sjamaner er ulike, har ulik bakgrunn, erfaring og opplæring. Dermed kan man ikke sette alle i samme bås.

Jeg vil gjerne ønske Martha og Durek masse lykke til.

Både på sine reiser og som kjærestepar.