NRK Meny
Replikk

«Opplever» vi egentlig mer enn før?

I motsetning til hva Audun Urke hevder, er det ikke slik at ordet «oppleve» brukes oftere i dag enn for flere tiår siden.

Madcon "opplever stor suksess"

Er det riktig å si at bruken av uttrykk som 'jeg opplever at...' har økt de siste årene? Dette bildet av norske Madcon ble sendt ut med bildeteksten 'Tshawe Baqwa (t.v.) og Yosef Wolde-Mariam (t.h.) opplever en stor suksess med singelen 'Freaky like Me''.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

I en kronikk på NRK Ytring 24. oktober, kan statsviter og redaktør av nettsiden politiskretorikk.no Audun Urke bekrefte at bruken av ordet «oppleve» har mer enn fordoblet seg i norske papiraviser de siste ti årene.

I følge Urke er det flere grunner til dette. Den økte bruken at ordet oppleve kan være fordi vi «setter av mer tid og penger til en innholdsrik fritid nå enn hva vi gjorde før», noe som gjør det naturlig at vi bruker begrepet mer.

Videre hevder Urke at det også at kan være fordi vi i dag deler flere opplevelse enn før, blant annet på grunn av Internett og gjennom blogger og sosiale medier: «Et nytt medium betyr en ny måte å tenke på og et nytt rom for følelser å uttrykkes i», hevder Urke. Urke trekker i tillegg på en rekke anekdotiske eksempler, for eksempel at Kjetil Siem skal ha uttalt at Drillo opplevde at han fikk sparken og at han selv opplevde i samtale med fotballpresidenten at Drillo ikke fikk sparken. Slike uttalelser er i følge Urke det perfekte eksempelet på en «markant retorisk utvikling de siste årene, hvor samfunnsaktører og medier bruker ordet 'oppleve' i stadig større grad».

En feil i analysen

Dessverre gjør Urke en kardinalfeil i sin analyse. I motsetning til hva Urke hevder, er det nemlig ikke slik at ordet «oppleve» brukes oftere i dag enn for flere tiår siden.

Den eneste grunnen til at ordet «oppleve» ser ut til å ha økt i nyhetsarkivet til Retriever Norge AS (som Urke baserer sine analyser på) er simpelthen fordi det er flere søkbare avisoppslag i dag enn før. Jo nærmere i tid man kommer, jo flere aviser er tilgjengeliggjort i arkivet. For eksempel er Aftenposten dekket tilbake til 1. januar 1983, mens Stavanger Aftenblad ikke finnes lenger tilbake enn 2. januar 2003. At man derfor finner at ordet «oppleve» har «økt» de siste tiårene bør derfor betraktes som et særdeles lite kontroversielt funn. Man bør derfor kunne spørre seg hva Urke egentlig har funnet ut?

Resultat av flere søkbare aviser

I følgende figur kan man se den faktiske utviklingen over tid av bruken av ordet «oppleve». Som det fremkommer av den røde og grønne grafen har bruken av ordet vært bemerkelsesverdig stabil siden avisenes innhold ble søkbare. Den enorme økningen i den blå grafen, som minner om Urkes graf, er kun et resultat av at det har blitt flere søkbare aviser.

Opplever i Retriever
Foto: Lars Petter Berg

Kilde: Retriever


Retriever er et av mange nettsteder som muliggjør en rekke nye og interessante medieanalyser – alt fra å kartlegge enkle sammenhenger til å gjøre store kvantitative innholdsanalyser.

Men før man trekker såpass generelle slutninger som det Urke gjør i sin kronikk, om en påstått «intimisering» av det offentlige rom ved økt bruk av ordet «oppleve», så kreves det elementære metodiske ferdigheter. Kun på den måten unngår man at slike samtidsdiagnoser baseres på feilaktig empiriske analyser. Dette er dessverre tilfellet med Urkes analyse, og det bør derfor stilles spørsmål ved om analysen er verdt nettsiden den er skrevet på.