Replikk

«Birthzilla» - kvinner tar ansvar

Kvinner presses inn i hårreisende dilemmaer. Det er politikernes ansvar å sørge for at de slipper.

Aase Refsnes

I stedet for å sende skam til vordende mødre, må kritikken rettes mot regjeringen og statsminister Erna Solberg, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Nordland SV

I sommer kunne vi lese at det har klikket for norske kvinner. Vi blir av NRK kalt «Birthzillas» – en sammenligning med bruder som går amok. Vi er visstnok besatt av å detaljstyre både graviditet og fødsel.

Reportasjen har blitt diskutert i to tidligere innlegg på NRK Ytring.

For meg er det åpenbart at gravide kvinner skal være opptatt av hva som lønner seg økonomisk. I stedet for å sende skam til vordende mødre, må kritikken rettes mot regjeringen og statsminister Erna Solberg.

Kvinner står svakere

Selv om Norge blir mer og mer likestilt, ligger opptjening av foreldrepenger og barnetrygd fremdeles hos kvinnen. Det vil si at kvinners arbeidssituasjon i stor grad styrer nybakte foreldres økonomi. Derfor handler barnepolitikk om arbeiderrettigheter.

Det burde ikke sjokkere noen at det fremdeles er store kjønnsforskjeller i arbeidslivet, og at langt flere kvinner jobber deltid. Det er faktisk så ille at dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid.

Får jeg tilbake prosjektstillingen min etter fødselspermisjonen?

Og ja, mye av deltiden er ufrivillig. Nær 80 prosent av dem som vil jobbe mer er kvinner. Kvinner velger ikke økonomiske vanskeligheter frivillig.

Vi vet også at det er flest yngre og kvinner i midlertidige arbeidsforhold, så igjen er det kvinner som rammes når den sittende regjeringen har gjort det lettere å ansette midlertidig.

Leder til usikkerhet

Midlertidige ansettelser er kanskje fleksibelt for næringslivet, men ikke fullt så kult for dem det gjelder. Ifølge SSB er midlertidig ansettelse klart vanligst blant dem under 30 år, og gjelder kvinner i større grad enn menn.

Hele ti prosent av alle kvinner var midlertidig ansatt i 2016. Er det rart unge kvinner nøler med å bli gravid?

Det er politikeres ansvar å rydde opp.

Selv om ikke regjeringen forstår det, fører ufrivillig deltidsarbeid og midlertidighet til stor økonomisk usikkerhet. For eksempel muligheten til å få boliglån, eller mulighet til å forsørge barn etter endt permisjon.

Får jeg prosjektstillingen min tilbake? Vil jeg kunne «shoppe vakter» når vi har en liten å ta vare på?

Fleksible barneopptak koster

Barnehageplass er en annen side av debatten. Selv om dekningen av barnehageplasser har blitt betraktelig bedre enn før, krever damene (og heldigvis også mennene) flere barnehageplasser.

Alle som forstår hva tre måneder ulønnet permisjon betyr i tap av lønn og pensjonspoeng, har selvsagt lyst til å «time» dette på en måte som sikrer en plass rett etter ferdig lønnet permisjon.

Skal du prøve å «time» fødselen for å unngå potensielt dårlig vær i ambulanse uten jordmor på vinteren?

Heller ikke dette er kvinners skyld. Det er politikerne som bestemmer. Med mer fleksible opptak til barnehager blir stresset redusert, men det koster penger for kommunene. SV er det partiet som ønsker mest penger til kommunene. Det er fordi vi vet at det er i kommunene den gode velferden ligger.

Fødestuene blør

Det samme gjelder selvsagt jordmordebatten. Det er få som blir betrygget når NRK melder at hvis en kvinne har mer enn 90 minutter til fødestedet risikerer hun å ikke få jordmorfølge, selv om hun har krav på det. Det er rett og slett ikke nok jordmødre tilgjengelig.

Jordmorforbundet mener det må settes i gang strakstiltak for å få på plass flere jordmødre, og for å løse problemet på sikt må det utdannes og ansettes flere. Dette krever også økte budsjetter og politisk vilje. Bunadsgeriljaen har gjort en utmerket jobb med å sette dagsorden, og jeg håper enda flere vil ta på seg bunaden eller heve knyttneven for kravet om trygge fødetilbud i hele landet. Gravide kvinner skal være trygge!

«Birthzilla»-debatten er et sterkt signal om at kvinner tenker selv.

Sykehusene koster også penger, og dessverre har Stortinget gitt bort makta til helseforetakene. Nyheten om sommerstengte fødeklinikker er for eksempel urovekkende. I Nordland holdes hele fem fødetilbud stengt. Dette skaper noen hårreisende dilemmaer.

Skal du prøve å «time» fødselen for å unngå potensielt dårlig vær i ambulanse uten jordmor på vinteren? Prøve å unngå at ditt lokale fødetilbud er stengt på sommeren? Eller skal du prioritere barnehageopptaket?

Absurd dilemma

Å måtte stille seg disse spørsmålene er fullstendig absurd. Dette er ikke valg kvinner i Norge skal måtte ta. Det er politikernes ansvar å sørge for at de slipper!

Tilbake står det mange unge kvinner i økonomisk usikkerhet på grunn av deltidsarbeid og midlertidige stillinger. Det er mer enn stressende nok å få barn som fast heltidsansatt. Derfor er det på høy tid å sette kvinner og barn på den politiske prioriteringslisten.

Vi vil ha flere hele faste stillinger, bedre barnehageopptak og en seriøs satsing på kvinnehelse. «Birthzilla»-debatten er et sterkt signal om at kvinner tenker selv, men også et varsku om at kvinnehelse må prioriteres.

Husk på dette når du stemmer til høsten!

Les de to foregående innleggende i debatten her: