Vurderer å sperre Skype fra mobilen

Skandinaviske teleselskaper vurderer å ta seg ekstra betalt eller blokkere for bruk av Skype og lignende mobiltjenester.

Telenor Skype

Teleselskapene planlegger hvordan de skal møte konkurransen fra Skype og andre VoIP-tjenester som tillater mobilbruk over nettet.

Foto: Kristian Rostad / NRK

– Selvfølgelig skal vi ta betalt for VoIP. Det vil Danmark snart finne ut av, lød det fra administrerende direktør Lars Nyberg i Telia Sonera, etter Mobile World Congress i Barcelona for noen uker siden.

Uttalelsen føyer seg inn i rekken av upopulære fremstøt fra flere av Skandinavias telegiganter den siste tiden. I Sverige og Danmark går debatten hett for seg etter at de store teleselskapene vurderer å sperre Skype, Viber og andre VoIP-tjenester (Voice over ip, journ. anm.).

Slike programmer bruker teknologi som gjør at brukerne kan utnytte internett fremfor telenettet til mobilbruk.

– Vi må kunne ta oss betalt for tjenestene våre. Mobil ip-telefoni kommer derfor bare til å fungere i spesielle abonnement, slo Telias kommunikasjonssjef i Sverige, Charlotte Züger, fast overfor Sveriges Radio.

Vil beskytte inntektene

Anders Krokan

Anders Krokan mener kundene kan være tjent med å være med på å øke Telenors inntekter.

Foto: Pressebilde

Selskapene mener mobilbruk over nettet betyr en stor ekstrautgift da det fører til stort press på nettkapasiteten. I tillegg fører det til mindre telefonbruk over telenettet, noe som er et stort inntektstap for teleselskapene.

Telia står i bresjen for utviklingen i Sverige og Danmark, men det er bred enighet blant de store teleselskapene om at endringer må til. I Norge følger Telenor interessert med på hva som skjer i nabolandene.

– Vi har per i dag ikke planlagt noen begrensninger på hva våre kunder kan bruke av denne typen tjenester, men vi følger med på utviklingen i Sverige og Danmark, sier informasjonssjef Anders Krokan til NRK.no.

Må holde seg til regelverket

Thomas Nortvedt

Thomas Nordtvedt synes teleselskapenes argumentasjon er svak.

Foto: cf-wesenberg/kolonihaven.no

Post- og teletilsynet overvåker telesektoren i Norge. Informasjonssjef Elisabeth Sørbøe Aarsæther er klar over at mange teleselskaper nå tilbringer mye tid på møterommene med VoIP på agendaen.

– Jeg forstår at teleselskapene er opptatte av å beholde inntektene sine, og vår posisjon er at vi ikke vil foreta noe så lenge de holde seg innenfor nettnøytralitetsprinsippet, forklarer Aarsæther til NRK.no.

Nettnøytralitetsprinsippet har som formål å beholde internett som en åpen plattform for kommunikasjon og innholdsdistribusjon, og er en plakat som blant annet er underskrevet av teleselskapene og Forbrukerrådet.

Thomas Nordtveit er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet. Han reagerer på teleselskapenes argumentasjon.

– Teleselskapene sier dette er for å redusere tapene sine, og det er et argument jeg vanskelig kan forstå. At man skal tviholde på de gamle teletjenestene fremfor å utnytte ny teknologi, er en tankegang som er alt annet enn fremtidsrettet.

– Dette minner om platebransjens reaksjoner på nye teknologier, så det er skuffende at store teknologiselskaper ikke tenker mer innovativt, mener han.

Tenker på kundene

Telenor mener på sin side at det er en fordel for kundene at selskapet opprettholder alle inntektsmuligheter.

– Det er viktig for både kundene og Telenor at vi har høye nok inntekter til at vi kan investere i en infrastruktur som tar høyde for trafikkveksten i mobilnettet. Gjennom dette sikrer vi at kundene våre får et best mulig tilbud i fremtiden.

Tror du kundene vil forstå dette argumentet, de betaler allerede for et abonnement?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men kundevurdering er avgjørende for oss i alle saker. Derfor vil hensynet til kundene veie tungt i vår tilnærmning til m-VoIP.

Vil ha lovforslag

I Nederland foreligger det et lovforslag som forbyr blokkeringer av Skype og tilsvarende tjenester. EU jobber for tiden med en utredning som skal vurdere situasjonen. Forbrukerrådet mener det vil være bred politisk støtte for å stanse blokkeringsforsøk i Norge.

– I Soria Moria 2 presiseres viktigheten av å sikre nettnøytraliteten. Så om ikke teleselskapene retter seg etter eksisterende retningslinjer, regner jeg med det vil komme et lovforslag som setter stopp.

Telenor har for tiden saken under utredning, men ønsker ikke å kommentere hva slags scenarioer de vurderer, eller når de vil ha eventuelle nye retningslinjer klare.

Hva mener du om blokkering av Skype og lignende tjenester? Diskutér under.