Hopp til innhold

Vil redde Jesu morsmål

Godt over halvparten av verdens 6000 språk står i fare for å dø ut i løpet av dette århundret, nå prøver Geoffrey Khan å redde arameisk - språket Jesus skal ha snakka.

Jesus

Jesus snakka arameisk, et språk som - i likhet med flere tusen andre - står i fare for å dø ut.

Foto: St. Catherines Monastery

– Elahi, Elahi, lema shabaqtani?

Dette skal ha vært de siste ordene Jesus ytra da han hang på korset, og betyr «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg» på norsk.

Jesus og disiplene hans snakka arameisk på den tida språket sto som sterkest - nå står det i fare for å forsvinne.

Over hundre dialekter

Arameisk hadde sin storhetstid fra år 500 f.kr. til rundt år 100 e.kr. Det ble innført som lingua franca i hele Mesopotamia under Akamenide-dynastiet.

På 600-tallet ble Midt-Østen erobra av muslimske styrker fra Arabia, og arabisk tok over som regionens fellesspråk.

Arameisk overlevde bare i kurdiske fjellområder i Tyrkia, Iran, Irak og Syria - der språket har blitt snakka av jøder og kristne fram til i dag.

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange som snakker arameisk i dag, men de fleste antagelsene ligger på at det er rundt en halv million.

Ariel Sabar ved Smithsonian påpeker at dette tallet uansett er misvisende.

– På grunn av manglende standardisering og det at mange av gruppene som snakker språket har levd isolert fra hverandre, har ny-arameisk over hundre dialekter - de fleste uten noe skriftlig motstykke. Mange dialekter er allerede utrydda, mens andre bare blir brukt av en eller to personer.

– Forskjell på å redde og å redde

Geoffrey Khan ved Cambridge-universitetet har via de siste tiårene til å redde det arameiske språket.

– Det er en forskjell på å redde et språk som talespråk, og å redde det i form av å kartlegge og beskrive det. Jeg gjør sistnevnte, forteller Khan til NRK.no.

Liste over språk som allerede er utdødd

Geoffrey Khan

Geoffrey Khan reiser rundt i verden for å prate med folk som fortsatt snakker arameisk.

Foto: Cambridge University

Han forklarer at enkelte arameiske dialekter fortsatt snakkes av mange mennesker, men at han fokuserer på de dialektene som står i fare for å dø ut i nær fremtid.

– Dette er viktig fordi dialektene skiller seg såpass mye fra hverandre og alle andre språk i verden. De kan derfor kaste lys over flere aspekter ved verdens språk, og i tillegg fortelle oss noe om samfunnene der dialektene har blitt brukt.

Ikke religiøst motivert

Khan reiser rundt i verden for å treffe folk som snakker arameisk. Han var nylig i Chicago, men stort sett finner han personene han leter etter i det nære østen.

– Jeg driver feltarbeid. Tar lydopptak av folk som prater, beskriver gramatikken og lager ordbøker, sier han.

Briten presiserer at det ikke ligger noen form for religiøs motivasjon bak arbeidet.

– Arameisk var Jesu morsmål, men det er ikke grunnen til at jeg gjør dette.

– Barn må lære det

Arameisk er et utsatt språk, men det er langt i fra i noen særstilling. Ifølge UNESCO kategoriseres 43 prosent av verdens 6000 språk som utrydningstrua.

Ifølge Smithsonian vil mellom 50 og 90 prosent av verdens språk dø ut i løpet av det inneværende århundret.

De store språkene som engelsk, spansk og mandarin vinner stadig terreng, 94 prosent av verdens befolkning snakker seks prosent av språkene.

Sjekk ut UNESCOs interaktive kart over trua språk her

– Det som avgjør om et språk overlever eller ikke, er om barn lærer det. Dersom barn ikke lærer språket, vil det dø ut. Det som derfor må skje, er at barn på et vis lærer det aktuelle språket slik at deres barn igjen kan lære språket, forklarer Terje Lohndal som er førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved NTNU til NRK.no.

– Viktig å bevare mangfold

Lohndal mener at vi absolutt bør ta oss bryet med å redde språk som er i ferd med å forsvinne.

– Det er svært viktig å bevare språkmangfoldet. Språk gir en unik innsikt i hva det vil si å være menneske, og selv om alle språk har noen grunnleggende fellestrekk, er det også mye som er forskjellig. Vi språkforskere ønsker å studere denne forskjelligheten slik at vi kan lage bedre teorier om språk.

Han påpeker også at språk er tydelig knytta til identitet.

– Tar du fra noen språket, forsvinner også en viktig del av identiteten.

Bobby Hogg

Bobby Hogg døde i fjor, og tok med seg den skotske cromarty-dialekta i grava. Det er foreløpig det siste tilskuddet vi vet om til utdødde språk-lista.

Foto: Am Baile-High Life Highland / Ap

Hebraisk sto opp fra de døde

Selv om et språk skulle dø ut, betyr ikke det nødvendigvis kroken på døra for godt.

Bibelhebraisk forsvant som talt språk for mer enn 2000 år siden. Men for omtrent 100 år siden ble det revitalisert som et talt språk, og nå er det både det talte og skrevne språket til staten Israel.

– Dette viser at et språk ikke nødvendigvis er dødt selv om det ikke blir talt, men kan bli revitalisert igjen under spesielle omstendigheter.

Liste over revitaliserte språk

Hebraisk-eksempelet er nok et unntak heller enn en regel, og Lohndal tror at mange av språkene som i dag bare har noen tusen brukere vil forsvinne i løpet av få generasjoner.

Og selv om vi lever i en internettverden der engelsk er fellesspråket for oss på den vestlige halvkule, er ikke Lohndal redd for det norske språks framtid.

– Det er mer enn 5 millioner mennesker som kan snakke norsk, og det gjør at norsk har et solid og sterkt språkfellesskap. Det vil nok leve lenge, med mindre andre dramatiske omveltninger skulle påvirke språksamfunnet.