Hopp til innhold

Vil hjelpe autister å forstå billedspråk

Om noen fortalte deg at du «hadde hodet i skyene», ville du kjenne etter om hodet ditt satt på plass eller se deg rundt etter skyer? Sannsynligvis ikke. Men noen av oss tolker billedspråk bokstavelig.

Mann med hodet i en sky

HODET I EN SKY: Om noen fortalte deg at du «hadde hodet i skyene», ville du kjenne etter om hodet ditt satt på plass eller se deg rundt etter skyer? Sannsynligvis ikke.

Foto: Colourbox.com / Antonio Gravante

På engelsk sier de gjerne «barking up the wrong tree», eller «bjeffe opp feil tre» når du misforstår eller tar feil av noe. En person med høytfungerende autisme kan se seg om etter et tre eller lure på hvorfor noen tror du har bjeffet, skriver Gemini.

Autisme

NTNU er med på et prosjekt hvor de tester hvordan personer med autisme forstår og tolker billedspråk.

Foto: NTNU

NTNU er med på et stort EU-prosjekt som kalles «LanPercept» hvor de ser på sammenhengen mellom språk og oppfattelse av omverdenen, hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASD).

Oppgaven til forskerne ved NTNU er å se på hvordan høytfungerende autistiske personer forstår og tolker billedspråk, eller idiomer.

– Nettverket er unikt fordi det bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning, sier Mila Vulchanova, professor ved NTNU og koordinator for LanPercept, til Gemini.

Autisme

NTNU-stipendiat Sobh Chahboun utfører forskningen ved universitetet. Her er hun sammen med en av deltakerne i forskningsprosjektet.

Foto: NTNU

Gode i grammatikk

I studien er 74 spanske barn og unge voksne med høyt fungerende autisme forsøkspersoner. Kontrollgruppen er på 71 personer som utvikler seg på mer vanlig vis.

Idiomer er ofte det siste et barn lærer, og de må læres i riktig kontekst. De fleste barn er ganske flytende i idiomer når de er rundt 10-12 år gamle. Unge voksne fra rundt 16 år og oppover skjønner og bruker slike uttrykk mer eller mindre perfekt. Det er disse to aldersgruppene det forskes på, for å se hvordan forståelsen utvikler seg over tid.

– Vår tidligere forskning viser at de ofte er veldig gode i grammatikk, ofte bedre enn typisk utviklede barn på samme alder, fordi de kan oppfatte regelmessighetene i språket bedre, forklarer Vulchanova.

Tomat, autisme

En av testene går ut på å vise deltakerne et idiom. Her er eksemplet «du er en tomat».

Foto: NTNU

«Du er en tomat»

En av testene teamet brukte for å måle språk og sanseoppfatning i de to gruppene innebærer å vise deltakerne et bestemt idiom, for eksempel «du er en tomat», som på spansk brukes for å beskrive en person med solbrent hud.

For deg er det sannsynligvis åpenbart at uttrykket henspeiler på det siste bildet, en person med solbrenthet. For ASD-deltakerne var dette valget ikke umiddelbart åpenbart. De feilet mer enn 50 prosent av gangene. De brukte også lengre tid på å bestemme seg enn det kontrollgruppen med typisk utviklede ungdommer gjorde.

Å gi deltakerne mer informasjon om et idiom gjorde det vanskeligere for ASD-deltakerne å lese idiomet.

Vil hjelpe i utdanningen

Teamet håper forskningen kan bidra til å forbedre måten foreldre og lærere som arbeider med barn med autisme kommuniserer med dem.

– Jeg håper dette kan hjelpe autistiske barn når de utdanner seg, og støtte dem slik at de kan få en bedre livskvalitet generelt, sier NTNU-stipendiat Sobh Chahboun, som utfører ASD-forskningen.