Hopp til innhold

Kloden sluker verdenshavene

Sakte, men sikkert kommer verdenshavene til å forsvinne inn i planeten vår. Men – du trenger ikke bekymre deg for båtplassen din riktig ennå.

Malstrøm

SLUKES AV JORDENS INDRE: Vannet forsvinner når jordplatene flytter seg inn under hverandre.

Vi hører mest om havstigning på grunn av klimakrisa. Når kloden blir varmere smelter isen på land. Varmere klode betyr også varmere vann, som igjen tar større plass.

Likevel vil i det lange løpet verdenshavene forsvinne inn i jordas indre. Det viser matematiske beregninger forskere ved Universitetet i Oslo har gjort.

Vannets dype kretsløp

– Mer vann går inn i Jordas indre enn det som kommer ut. Vannet på Jordas overflate blir med inn når vannholdige bergarter i havbunnsplatene presses dypt inn i Jordas indre. Det kalles subduksjon.

Det sier stipendiat ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk ved Universitetet i Oslo, Krister Stræte Karlsen.

Krister Stræte Karlsen

FORSKER PÅ JORDENS UTVIKLING: Matematiske modeller ligger til grunn for Krister Stræte Karlsen sine beregninger.

Foto: Privat

– Det samme vannet kan returnere til overflaten igjen ved vulkanisme så lenge som en milliard år senere. Dette er det vi kaller “vannets dype kretsløp”.

Vannets dype kretsløp

Vann blir transportert inn i Jorda ved subduksjon og ut igjen ved vulkansk aktivitet.

Foto: UiO

Fikk fart for 150 millioner år siden

– Våre beregninger baserer seg blant annet på modeller for hvordan kontinentene har beveget seg siden Pangea, sier Karlsen.

Pangea er superkontinentet som omfattet mesteparten av den kontinentale jordskorpen og som begynte å bryte seg opp for omtrent 150 millioner år siden.

Modellene til forskerne forteller noe om hvor raskt havbunnsplatene ble presset inni Jordas indre ved subduksjon, og alderen på platene. Det er nøkkelen for å beregne hvor mye vann de kan ta med seg fra overflaten. Eldre havbunnsplater er kaldere og inneholder mer vann, og jo raskere de transporteres inn det varme Jordas indre, jo mer vann kan de ta med seg før det “fordamper”.

Da Pangea brøt opp, økte hastigheten på subduksjon. Det fikk konsekvenser for havnivået.

– Det førte til det vi tror var en periode hvor store mengder vann ble med inn i Jorda, og som førte til betydelige havnivåendringer på den tiden, sier Karlsen.

Ikke som et sluk

Satellittbilde Stillehavet 8. august 2014 m/navn

DEN BLÅ PLANETEN: Verdenshavene blir til slutt borte.

Foto: EUMETSAT

Det er ikke som om noen har dratt ut proppen i vasken din. Det er snakk om kjemiske strukturer. Vannet blir bundet som hydrogen i stein.

Havstigningen vi opplever på grunn av klimaendringene er ca. 10 000 ganger raskere enn vannets dype kretsløp, men enden på visa blir ifølge beregningene til Krister Stræte Karlsen uansett den samme.

– Klimaendringer kan føre til havnivåøkning de neste 100, 200, 300 år? Hvem vet? Men vannets dype kretsløp vil fortsette i hundrevis av millioner år til, kanskje milliarder. Fortsetter vannet å forsvinne i samme tempo, vil havene være tørre om 12 milliarder år.

Vi slipper likevel å bære båtene. Om bare fem milliarder år slukner uansett Sola.