Velsmakende og uønsket

Det er snart femti år siden det hele startet. Siden russerne fikk til å flytte kongekrabber fra Stillehavet til Barentshavet. Det har blitt en suksess med bismak.

Kongekrabbe Ann Merete Hjelset
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Hør Verdt å vite-innslaget om kongekrabben

Ann Merete Hjelset

Ann Merete Hjelset er marinbiolog og forsker ved Havforskningen i Tromsø

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Når Jurij Orlov i 1961utplasserte de første krabbene i fjordene på Kolahalvøya, var nok ikke vitenskapen tilstrekkelig klar over de ofte svært uheldige konsekvenser introduserte arter kan ha for flora og fauna på det nye stedet. I hvert fall brydde ikke russerne seg om det. De hadde et eget departement for slike aktiviteter.

Til Norge kom Kongekrabben i 1977. Den ble først oppdaget i Varangerfjorden og fra da av har den jevnt og trutt krabbet vestover og sørover. Og skapt problemer for noen og velfylte lommebøker for andre.

De store mengdene har, i hvert fall foreløpig, ikke kommet til Tromsø, så når Verdt å vite ville vite mer om denne uønskede delikatessen, tok marinbiolog Ann Merete Hjelset ham med til Polaria-senteret