Hopp til innhold

Tror våre forfedre paret seg med ukjent rase

Forskere fant ukjent DNA da de gikk gjennom prøver fra forrige gang vi fant ny menneskeart.

Del av fingerbein

Dette lille fragmentet av et fingerbein er fra ei lita jente født for 50 000 år siden. Nå er hennes DNA kartlagt, og den peker mot nye mysterier.

Foto: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

For mer enn 30 000 år siden hadde våre forfedre samkvem med en hittil ukjent mennesketype, og deres DNA lever videre i oss i dag. Det er noen av konklusjonene etter et møte i det britiske Royal Society denne uken.

Funnene kommer etter at forskere fra Harvard og Max Planck-instituttet har kartlagt DNA funnet i den såkalte Denisova-hulen i Altajfjellene i Sibir. Med de svært fullstendige DNA-sekvenser fra denne hulen har forskerne kommet med nye, og i teorien langt mer nøyaktige, oversikter over hvordan mennesketypene bredte seg utover jorda.

Da hulen i Altaifjellene ble oppdaget, i 2010, jublet forskerne over å ha funnet en ny mennesketype, denisovanerne, som skal ha levd i den østlige delen av Eurasia. I hulen fant forskerne en ørliten tupp av en lillefinger – med genomer fra både denisovanere og neandertalere. Analysene av DNA fra levninger i hulen er de siste tre årene blitt kartlagt.

Mandag pekte resultatene mot enda en ny mennesketype, og muligens enda en måte å tolke hvordan mennesket har utviklet seg.

Professor Erika Hagelbeg ved Microbial Evolution Research Group (MERG), Universitetet i Oslo, har vært leder for møtet som gikk over flere dager denne uken.

–Dette har vært et fantastisk møte med presentasjon av mange nye funn. Temaet er hva vi kan lære ved å bruke DNA fra gamle organismer, inkludert fortidsmennesker og ulike befolkninger, sier hun til NRK.no.

– Et «Ringenes Herre»-landskap

På tiden vi snakker om, mellom 30 000 og 50 000 år siden, var jordkloden et slags «Ringenes Herre»-landskap, der mange ulike mennesketyper levde side om side. Det er iallfall lignelsen Mark Thomas presenterte mandag. Han er evolusjonsbiolog ved University College London. Han var ikke direkte tilknyttet studien.

Forsker Matthias Meyer arbeider med å analysere ur-DNA

Forsker Matthias Meyer ved Max Planck-instituttet arbeider med å analysere ur-DNA.

Foto: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Det var neandertalere, denisovanere, homo floresiensis, homo heidelbergensis og en hittil ikke kartlagt mennesketype funnet i Red Deer-hulen i Kina. I tillegg peker sporene nå mot en sjette mennesketype som ikke er blitt funnet.

Fra tidligere er det kjent at alle mennesketyper utenfor Afrika deler to prosent av sitt DNA med neandertalere, mennesketypen som ble oppdaget i Neanderdalen i Tyskland. Enkelte menneskegrupper i Oseania, som papuanere og australske aboriginer, deler fire prosent av DNAet med denisovanere.

Langt mer nøyaktig DNA-modell

Med analysen som ble presentert mandag, sitter forskerne på en DNA-sekvens som er tilnærmet like nøyaktige som hos moderne mennesker, og det gjør det mulig å kartlegge langt tydeligere hvilke folkeslag som har utvandret, hvordan de har forplantet seg, og ikke minst hvem av dagens mennesker som stammer fra urmenneskene

Ifølge studien er også Kina og store deler av det sørøstlige Asia etterkommere av iallfall noen denisovanere.

Denisova-hulen i Altaj-fjellene

Her ble DNA-sporet funnet – i Denisova-hulen i Altajfjellene i Sibir.

Foto: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology