Vannet på Jupiter-måne er nærmere overflata enn antatt

– Gjør det mer sannsynlig at Europa er beboelig, sier rapportens forfatter.

Europa

Europa huser sannsynligvis mengder med vann under den iskalde overflata.

Foto: NASA

Forskere har lenge trodd at at det finnes et gigantisk hav under Europas isoverflate.

Men mens de tidligere har gått ut fra at man må minst ei mil under overflata for å finne vann i flytende form, viser en ny rapport at det kan eksistere sjøer bare tre kilometer under islaget.

Varmt vann lager kaosterreng

Jupiters innerste månes overflate er prega av et såkalt kaosterreng - rygger, sprekker og sletter er vikla inn i hverandre på tilsynelatende tilfeldig vis.

En ny rapport publisert i Nature viser at grunne sjøer innkapsla i islaget kan spille en viktig rolle i forminga av månens terreng.

Den viser hvordan varmere vann blir pressa oppover, smelter overfalteisen og sørger for sprekkdannelser.

– Vann fryser i sprekkene og gjør at du står igjen med ny is innkapsla i allerede eksisterende is. Så fryser vannet under sprekken på nytt, noe som gjør at overfalta presses oppover, sier glasiolog Martin Siegert til BBC.

Kaosterreng på Europa

Både Jupiters måne Europa og planeten Mars er kjent for sine karakteristiske kaosterreng. Dette bildet er tatt av Europa i 1996.

Foto: NASA

Øker sannsynligheten for liv

Den nye rapporten kan få konsekvenser for mer enn forståelsen hvor av hvordan overflata på Europa er danna.

Grunne sjøer lenger opp i islaget betyr at overflatevann sannsynligvis kontinuerlig blandes med vann fra det dype havet under isen - noe som kan utveksle næringsstoffer mellom overflata og dypet.

– Det gjør sannsynligheten for at Europa og havet under overflata er beboelig større, skriver rapportens hovedforfatter Britney Schmidt.