Hopp til innhold

Hagen din kan hjelpe utrydningstrua arter

En varmere verden sender mange arter ut på flyttefot. Hagen din eller blomsterkassen på verandaen kan bli redninga for insekter, fugler og pattedyr på flyttefot.

Monarksommerfugl

MONARKSOMMERFUGL: Denne vakre skapningen er en av artene som er tvunget på flyttefot.

Foto: Leone Brown, Tufts University

Den nyeste rapporten fra FNs naturpanel tegner et dystert bilde av utviklinga. Den slår fast at menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million dyre- og plantearter.

Nå viser en ny forskningsartikkel at de små grønne områdene i byene kan være viktigere enn man tidligere har trodd. De kan rett og slett være helt nødvendig for at utrydningstrua arter skal overleve.

På flyttefot

Vi vet at når jorda blir varmere endres både landområder og mattilgangen til dyrene.

Dette er med på å drive mange ulike arter på flukt, og de må ofte reise langt for å finne nye leveområder.

Se for deg en storby hvor sommerfuglene lever på sørsiden, nå må de flytte nordover. De kan ikke ta den korteste veien, fordi møtet med asfalt og høyblokker er et lite attraktivt miljø for de små flyverne.

– Dyrka mark er heller ikke en plass alle insektene trives. I åkrene er det et homogent miljø, ofte er det bare én plantesort som vokser der. De forskjellige insektstartene trenger et miljø med mange ulike plantesorter, sier Erik Stange, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Erik Stange, forsker ved NINA

RELEVANT FOR NORGE: Studien viser at urbane miljø er mer nyttig enn hva vi tidligere har trodd, sier forsker Erik Stange.

Foto: Arnstein Staverløkk

Det er her hagen din og parkene kommer inn.

Sommerfuglenes ferd mot nye leveområder går mye lettere hvis de kan fly gjennom landskap som har små flekker med frodig og riktig vegetasjon.

Grønne korridorer

De grønne flekkene er perfekte rasteplasser for insektene. Her får de mat og hvile for en stund, men ikke alltid nok til at de kan formere seg. Et slikt område vil derfor kalles lavkvalitetshabitat.

Ifølge studien blir de grønne flekkene i en by som en korridor. Det er disse korridorene som gjør at insektene overlever flytteprosessen.

I tillegg viser studien at 70 prosent av dyrene beveger seg hurtigere gjennom lavkvalitetshabitat, enn områder med høykvalitetshabitat.

Dermed kommer de seg raskere fram til det stedet de kan bli værende, og kan viderefører genene sine.

Kanskje på grunn av akkurat din hage.

tiriltunge

MARKBLOMSTER: Lag deg en insekthage ved å la markblomstene vokse.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Lite som skal til

Det som er så bra er at vi alle kan bidra til å lage disse korridorene.

– For å hjelpe dyrelivet trenger man ikke så mye kunnskap. Hvis alle i et nabolag planter sin favorittblomst ender vi opp med mange hager som ulike arter vil trives i. Da har vi skapt en korridor, sier Elisabeth Crone til CNN. Hun er hovedforfatteren av rapporten, og professor i biologi ved Tufts University.

Forskerne har sammenlignet data fra 70 studier, hvor 78 arter er representert. For det meste insekter, men også fugler og pattedyr.

Viktige leveområder

Erik Stange i NINA ser nytten av disse funnene.

– Studien er helt klart relevant for norsk arealplanlegging og forvaltning. Hvis urbane områder har små grønne flekker som kan fungere som korridorer, kan det bidra til å opprettholde artsmangfoldet, sier Stange.

Studien er publisert i tidsskriftet Ecology, og gjennomført av forskere ved Tufts University, University of Liverpool, Washington State University og University of Ottawa.