50 millioner år gamle insekter funnet i indisk rav

Forskere har funnet store ravforekomster i India, og 50 millioner år gamle insekter og planter er fanget i den gulbrune tidskapselen.