Hopp til innhold

Unik pubertetsstudie i Norge

Ved hjelp av blant annet ultralyd skal norske forskere finne ut når jenter og gutter kommer i puberteten. 2 000 barn og unge skal undersøkes i forbindelse med studien som er unik i sitt slag.

Pubertet i Newton

NÅR STARTER PUBERTETEN? NRKs populærvitenskapelige program Newton har laget en serie om pubertet. Nå skal forskere i Bergen finne ut mer om pubertetsutviklingen i Norge. 2 000 barn og unge skal delta i studien som starter neste vinter.

Foto: NRK

Det er forsket lite på pubertetsutviklingen hos norske barn og unge.

Vi vet hvor gamle jenter er når de får sin første menstruasjon, men det finnes ingen data om verken brystutvikling eller testikkelstørrelse. Dette er de første tegnene på at puberteten er i gang, sier overlege ved Haukeland universitetssykehus, Petur B. Juliusson.

Tidligere pubertet?

Gutter tidligere i puberteten

TIDLIGERE KJØNNSMODEN: Gutter kommer i puberteten seks måneder til to år tidligere en antatt, ifølge en omfattende amerikansk studie. Nå skal norske forskere se på om det samme er tilfelle her hjemme.

Foto: Colourbox

Studier fra både Danmark og USA de siste 15 årene viser at puberteten starter stadig tidligere hos både gutter og jenter.

Forskerne er uenige om hvorfor dette skjer, men både overvekt, fedme og hormonforstyrrende miljøgifter er lansert som forklaringer.

– Det er vanskelig å skille mellom bryst som har utviklet brystkjertler og de som kun skyldes fettansamlinger på grunn av overvekt. Dagens måte å vurdere pubertetsutviklingen på kan også lett få et subjektivt preg. Det er mange ubesvarte spørmål her, mener overlegen.

Ultralyd og blodprøver

Petur Juliusson

MANGLER DATA: Petur B. Juliusson skal undersøke når norske jenter og gutter kommer i puberteten. – Det finnes svært lite informasjon om dette, sier han.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær/Uib

For å få et så objektivt bilde som mulig av når kjønnsmodningen hos norske barn starter, skal Juliusson og hans team ta i bruk metoder som tidliger ikke er brukt i slike sammenhenger.

De skal samle inn prøver av blod, spytt og urin for å kartlegge nivåene av hormonene som er kjent for å drive pubertetsutviklingen. I tillegg skal de ta ultralydbilder av jentenes bryst og guttenes testikler for å finne størrelse og volum.

– Slike målinger vil være mer robuste og objektive. De vil også oppleves som mindre invaderende for barnet, sier Juliusson.

Forskerne skal også måle innholdet av hormonforstyrrende miljøgifter i blodet for å komme nærmere et svar på om kjemikalier fra mat og ting vi omgir oss med kan påvirke biologiske prosesser som pubertetsutviklingen.

– Viktig referansestudie

Leder for Landgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, hilser studien velkommen.

– Det er en utbredt oppfatning både blant helsesøstre og i befolkningen for øvrig at puberteten starter tidligere nå enn før. En befolkningsstudie vil kunne gi et svar på om det faktisk er slik.

Hun mener studien vil være et godt utgangspunkt for å forske videre på hvilke faktorer som påvirker pubertetsutviklingen, noe som kan vise seg å være viktig for kommende generasjoner.

– En refaransestudie som dette vil gi viktig veiledning både for helsepersonell og foreldre, og vil gi en oversikt over yttergrensene for normal utvikling, sier Waldum-Grevbo.

Se video og les: Ny NRK-serie om puberteten begeistrer