Unge bilførere har umodne hjerner

Unge sjåfører under 25 år har større risiko enn voksne for å havne i en alvorlig trafikkulykke. De er rett og slett dårligere sjåfører fordi hjernen ikke er ferdig utviklet ennå.

Unge bilførere
Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.com

Unge bilførere tar ofte større sjanser ved at de kjører fortere, er mer impulsive og de tenker ikke alltid over konsekvensene av uvettig kjøring. Det gir 6-8 ganger større sannsynlighet for at unge under 25 år havner i en alvorlig bilulykke.

Uferdige ungdomshjerner

Asta Hårberg hjerneforsker og overlege ved St. Olavs Hospital

Asta Hårberg ser at det er forskjell på hjernen hos ungdom og voksne.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Selv om vi kan ta førerkort når vi er atten år, er hjernen vår langt fra ferdig utviklet på dette stadiet.

- En tenåringshjerne ser faktisk ganske annerledes ut enn en voksenhjerne, sier Asta Håberg hjerneforsker og overlege ved St. Olavs hospital.

De ulike delene av hjernen utvikler seg til forskjellig tid og evnen til å planlegge, resonnere, tenke logisk og hemme impulser er faktisk ikke modnet ferdig før ved 25 års alder.

- Jeg husker jo selv at jeg som attenåring følte jeg mestret alt, sier Asta Hårberg og ler, men dette viser seg langt fra å stemme med realiteten.

Ikke rart da at mange unge overvurderer sine egne ferdigheter på veien.

Hør: Schrödingers katt prøver en kjøresimulator

Bil uten fører

Dagfinn Moe, adferdsforsker på trafikksikkerhet SINTEF

Dagfinn Moe forsker på adferd og trafikksikkerhet, SINTEF

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

- Ja, faktisk er den unge hjernen som en bil uten fører, sier Dagfinn Moe adferdsforsker på trafikksikkerhet ved SINTEF.

Det er viktig at de unge er klar over at de ennå ikke er så gode på impulskontroll og det å tenke konsekvenser, for nettopp da kan de øve opp denne egenskapen og bli tryggere sjåfører.

- Vi har analysert bortimot 100 ulykker der ungdom har vært involvert, sier Dagfinn Moe ved SINTEF, og kunnskapen om den uferdige ungdomshjernen er nyttig i arbeidet med å øke trafikksikkerheten på veiene. Hjerneforskningen er viktig for å forstå trafikkadferden, sier forskeren.

Les: Den uferdige ungdomshjernen

Voksne forbilder

Nora får gode råd før hun setter seg i bilen.

Nora S. Mathisen får gode råd av bilsakskyndig Tore Skjervold før hun setter seg i bilen.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Selv om de unge faktisk har bestått førerprøven, så er de langt i fra fullbefarne sjåfører. Den biologiske og psykologiske modningsprosessen hos de unge er ikke er fullført før de er rundt 25 år. Dette gjelder i familiesituasjonen, i trafikken, på arbeidsplassen, innen idrett, musikk, på skolen og i forhold til straffereaksjoner.

- Underveis trenger de tydelige ledere, trenere og ansvarlige voksne med "menneskekompetanse" som forbilder, sier adferdsforsker Dagfinn Moe ved SINTEF.

Han mener at alle som har ansvar for ungdom må ha forståelse for denne sårbare utviklingsprosessen og de unges møte med voksenverdenen .

Hør: Tenåringshjernen, fra Verdt å vite 24.10.2008

Schrödingers katt NRK1 kl.19.30