Tror vi får ny Darwin-debatt

Både sterkere religion og mer bevisste ateister kan komme til å skape ny debatt om evolusjonsbiologi og religion i Norge i fremtiden, tror forskere.

Darwin og aper

Darwins teori om at menneskene er i slekt med apene har ført til protester fra både kirken og folket opp gjennom tidene. Nå tror derimot de fleste nordmenn på Darwins evolusjonsteori som første gang ble publisert i 'Artenes opprinnelse' i 1859.

Foto: HO / REUTERS

I 2008 viste en undersøkelse gjennomført av NRK at omkring 80 prosent av Norges befolkning tror på evolusjonen. Biolog Dag O. Hessen beskrev tallene den gangen som oppløftende, men ikke overraskende, og mente at det ikke hadde endret seg stort på de 20 siste årene.

Hessen tror fortsatt tallene er de samme, men kan se at nye religioner i Norge kan by på utfordringer.

– Det er et interessant spørsmål. Det har vært store debatter rundt evolusjonen tidligere, og det vil sikkert komme igjen. Det er mye mulig det vil tilspisse seg i Norge. Vi skal ikke tro at det rasjonelle har vunnet en seier i evigheten, sier han da vi kontakter ham i forbindelse med den internasjonale Darwin-dagen 12. februar.

Video Evolusjon, vitenskap og tro

SE VIDEO: I 2008 viste en undersøkelse gjort av NRK at 80 prosent av nordmenn tror på evolusjonen. To forskere kommenterer resultatet. (NRK/arkiv)

– Frykter fornektelse i noen miljøer

Hessen mener mange norske kristne ikke har noe problem med evolusjonsteorien.

– De fleste har ikke noe problem med evolusjonen, og om det har stått en gud bak eller ikke får være opp til hver enkelt.

Han mener det alltid vil være noen som avviser evolusjonen fordi det ikke passer sammen med deres verdensbilde.

– Så lenge det undervises om evolusjon i skolesystemet, er det greit nok at noen ikke vil tro på det. Det jeg ser på som en trussel er hvis det blir grupperinger i Norge som ikke er integrert i utdanningssystemet vårt, eller hvis privatskoler forfekter et annet syn. Hvis det blir en fornektelse av evolusjonen, så er et problem, sier Hessen.

Blant muslimer mener han at evolusjon er et ikke-tema og at det kanskje derfor ikke har oppstått noen debatt rundt temaet i Norge ennå.

– Muslimer generelt er skeptiske til evolusjon, men med normal integrering vil ikke det nok ikke være noe stort problem i Norge, sier han.

– Evolusjonen er fakta

I USA er skepsisen til evolusjon langt større enn i Norge. Hessen synes ikke man kan sammenlikne Norge og USA, men synes det er et paradoks at så mange benekter evolusjonen i et samfunn hvor vi har blitt så opplyste.

– Vi vet uendelig mye mer om evolusjon i dag enn Darwin på sin tid. Men selv i et opplyst samfunn som USA så ser vi at det er strømninger som går i retning av skepsis mot darwinisme.

For Hessen hersker det ingen tvil.

– Evolusjonen er bevist, sier han.

Vitenskapsmenn verden over mener Darwins bidrag til biologien knapt kan overvurderes. I 2009 var det 150 år siden "Artenes opprinnelse" ble publisert. Se video under:

Video 150 år siden "Artenes opprinnelse"

SE VIDEO: I 1859 ble Charles Darwins bok 'Artenes opprinnelse' utgitt, hvor han for første gang presenterer sin evolusjonsteori.

Ser ingen konflikt

Ikke alle forskere er like skråsikre som Hessen, og flere mener at det faktisk går an å forene evolusjon og religion.

Ingolf Kanestrøm, professor i geofysikk på UIO, skrev for en tid tilbake innlegget «Er intelligent design intelligent?» på forskning.no. Der hevder han at Intelligent design ikke bare en forkledd form for kreasjonisme og at det dermed ikke bare kan avfeies uten argumenter.

– Det finnes en del mekanismer som er så kompliserte at de ikke kunne oppstå uten en høyere intelligens. Til forskjell fra kreasjonisme, så sier ikke intelligent design noe om hva intelligensen er for noe, sier Kanestrøm.

Torkel Brekke

Torkel Brekke, religionsforsker ved Universitetet i Oslo, synes det er rart hvis ikke evolusjon og religion kan forenes.

Foto: UIO

Tror ateister vil skape debatt

Religionsforsker ved UIO, Torkel Brekke, er helt enig i at evolusjon og religion kan forenes.

– Jeg kan ikke svare for hver enkelt kristen eller muslim om det er forenelig, men jeg synes det er rart om det ikke skal være det. Det er mange troende som aksepterer evolusjonsteorien som en mekanisme i naturen.

Han tror heller utbredelsen av en mer selvbevisst ateisme i større grad vil være grunnlag for ny debatt fremover.

– Det er stadig flere som betegner seg som ateister, og som er mer bevisst på at de er en gruppe. Det er noen av disse som har startet de største debattene i verden mellom religion og evolusjonsbiologi, sier Brekke.

Den britiske evolusjonsbiologen Richard Dawkins er en av verdens mest kjente ateister, som har markert seg spesielt i USA i denne typen debatter. Han fyrer løs mot både kristendom, islam og jødedom, og mener bestemt at religion er uforenelig med vitenskapen.

SE OGSÅ: Frykter vi Darwin?

SE OGSÅ: Newton - om Darwin og evolusjonen

SE OGSÅ: Befri oss fra Gud

SE OGSÅ: Hvorfor feire Darwin? v/Nils Chr. Stenseth

Se flere klipp om Darwin i NRK Skole.