Tobakk mot malaria

Tobakksplanten har en jobb å gjøre for å bedre sitt image. Nå brukes planten i kampen mot malaria, en sjukdom med nesten like mange dødsfall på samvittigheten som røyken.

Professor Simon Møller med forskningsplanter
Foto: Elisabeth Tønnessen

Det er den unge professoren Simon Geir Møller som står bak forskninga. Møller er leder for Centre for Organelle Research ved Universitetet i Stavanger.

Han har klart noe ingen har klart før ham: å produsere store mengder av et svært viktig malariaprotein.

Se video: Møller og forskningen hans

Tobakksplanter med malariaprotein

Tobakksplanter med malariaprotein

Foto: Leiv Gunnar Lie.

- Disse proteinene er helt nødvendige byggeklosser for parasitten, vi tror at dersom vi greier å ødelegge disse byggeklossene (proteinene), så vil parasitten dø, sier Simon Geir Møller.

Dersom forskerne lykkes med dette, kan det være første skritt på veien for å få bukt med den alvorlige sykdommen som rammer så mange.

Skal drepe parasitten

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Malariaparasitten spres via mygg.

Foto: Colourbox

Dette proteinet er avgjørende for at malariaparasitten skal overleve. Forskere i Storbritannia har nå kastet seg over Møllers proteiner, og leter etter et stoff som kan ta livet av proteinene. Et slikt stoff vil også ta livet av den dødelige malariaparasitten, som så langt har vært litt av en hodepine for forskere verden over.

Per i dag finnes det ingen kur mot malaria.

- Dersom vi kan finne ut hvordan vi ødelegger disse proteinene, og vi så klarer å overføre dette i medikamentform, så sier det seg sjøl at vi har et stort potensiale, sier professor Møller.

Mange barn dør

Afrikansk barn

En million barn dør av malaria hvert år.

Foto: NRK

Hvert minutt dør to barn av malaria. Den lumske parasitten spres via mygg, og infiserer kroppens organer. Spesielt barn med dårlig immunforsvar er utsatt, og i Afrika er malaria en større plage enn både pest og kolera til sammen.

Hvert år blir 300 - 500 milllioner mennesker rammet av malaria, og to millioner av disse dør.

Det finnes ikke en eneste medisin som klarer å ta livet av malariaparasitten per i dag.

Både parasitten og myggen har vist seg å ha en urovekkende evne til å utvikle resistens mot medisiner og giftstoffer.

Også til Norge?

Simon Geir Møller, professor, leder Centre for Organelle Research, UiS

Møller tror vi også kommer til å få malaria i Norge.

Foto: NRK

Klimaendringene, med stadig varmere vær, gjør at malariaparasitten snart kan overleve og formere seg også i Europa. De første tilfellene i Spania er allerede registrert.

- Jeg er overbevist om at på et eller annet tidspunkt vil malariaparasitten også komme til Norge, sier Simon Geir Møller.

Med et varmere klima øker risikoen også for andre sjukdommer som overføres fra mygg og knott, og som har sitt opphav i Afrika.

Blåtunge og hestepest


I vår ble de første tilfellene av Blåtunge oppdaget i Norge. Dette viruset spres via knott, og kom til Europa i 1998. Den varme sommeren i Nederland i 2006 førte til at viruset spredte seg med lynets hastighet.

Det angriper storfe og småfe, og 2 millioner dyr er hittil drept i Europa. Forskere frykter også afrikansk hestepest, som har en dødelighet på 95 prosent, og som ventes å komme til Europa når temperaturen stiger.

Schrödingers katt NRK1 tor. kl.19.30