To vinnere av Abelprisen

En amerikaner og en franskmann deler årets Abelpris og dermed også de seks millioner kronene som følger hedersbevisningen som ofte kalles matematikkens Nobelpris.

Niels Henrik Abel

Amerikaneren John Griggs Thompson og franskmannen Jacques Tits deler Abelprisen 2008. Det ble kunngjort i dag, torsdag 27. mars, klokka 12.00. De to får prisen for sitt bidrag til det som innen matematikken kalles gruppeteori, eller vitenskapen om symmetrier. Prisvinnerne har forsøkt å forstå forholdet mellom speiling og rotasjoner til et såkalt ikosaeder. I praksis er dette matematikk som kan avsløre hemmeligheten bak Rubiks kube eller undersøke symmetriene bak løsningene på en femtegradsligning.

HØR MER OM PRISVINNERNE PÅ VERDT Å VITE

eller les begrunnelsen på abelprisen.no

Årlig pris

Prisen deles ut årlig av Det Norske Videnskaps-Akademi og går til den personen som har utvist et fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk. Siden 2003 har prisen gått til matematikere som har jobbet innenfor områder som blant annet sannsynlighetsteori, differensialligninger og sammenhengen mellom matematikk og teoretisk fysikk.

Ingen Nobelpris i matematikk

Abelprisen har fått navnet etter den Niels Henrik Abel (1801-1827) som regnes som den største matematikeren Norge har fostret. Ideen om en pris i Abels navn ble første gang lagt fram av en annen matematiker, Marius Sophus Lie, da det ble kjent at Nobelprisen ikke skulle tildeles innenfor matematikk. Kong Oscar II var velvillig stemt for en slik, men unionsoppløsningen satte en stopper for planene. Det skulle gå 100 år før Abelprisen ble et faktum.

Første Abelpris i 2003

På 200-årsjubileet for Abels fødselsdag i 2002 ble Niels Henrik Abel minnefond opprettet, og året etter ble prisen delt ut for første gang. En jury satt sammen av internasjonale forskere er ansvarlig for den faglige vurderingen. Selve prisen deles ut 20.mai av et medlem av Kongehuset.

Tanken om å opprette en Abelpris ble gjenopptatt før tohundreårsjubileet (som var i 2002) for Abels fødsel. Opprettelsen av Abelfondet på 200 millioner kroner ble besluttet med bred politisk enighet, og ble kunngjort av Norges statsminister Jens Stoltenberg 23. august 2001 under et foredrag ved Universitetet i Oslo, Blindern.

Formell utdeling

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Ole Didrik Lærum, vil etter at styret har fattet sin beslutning kunngjøre navnet på vinneren av Abelprisen 2008. Deretter vil leder av Abelkomiteen, professor Kristian Seip, gi en faglig begrunnelse for tildelingen. Deretter vil Marcus du Sautoy, professor i matematikk ved Oxford University gi en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinners arbeid.