Tilbake i Tsjernobyl etter mer enn 100 år

Kamerafeller har nå for første gang avbilda brunbjørn i Tsjernobylsonen.

Bjørn i Tsjernobyl

Det tok noen år, men nå er brunbjørnen tilbake i området rundt Tsjernobyl.

Foto: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Tsjernobylsonen – et område som strekker seg ut i en radius på 30 kilometer fra atomkraftverket – er fortsatt folketomt 28 år etter ulykken.

Det betyr ikke at området er tomt for liv. Forskere kartlegger dyreaktivitet ved hjelp av kamerafeller, og nå har de fått bilder av en brunbjørn – over hundre år etter at dette dyret sist oppholdt seg der.

Et fristed for dyr

Sergey Gashchak er en del av TREE-prosjektet som har som mål å kartlegge nøyaktig hvor farlig radioaktivitet er for mennesker og dyr. Han har satt opp 40 kamerafeller i det 2600 km2 store området, og har tidligere fått bilder av både gaupe og przewalskihest.

Forskere har i løpet av de siste årene sett tegn på at det kan ha kommet bjørn til området, men de var ikke sikre før de fikk bildebevis nå nylig.

– Vi jobber ut fra antagelsen om at sonen nå representerer et fristed fra mennesker for alle dyr som har muligheten til å komme seg dit, forklarer prosjektleder Mike Wood til BBC.

Området som ble evakuert etter atomulykken i april 1986 har vist seg å bli særdeles viktig for forskere som studerer hvilke konsekvenser radioaktive utslipp kan ha for dyreliv.

Foreløpig er de i en kartleggingsfase, men etter hvert har de planer om å utstyre utvalgte arter med GPS-sender og en innretning som måler radioaktivitet.

– Dette gir oss muligheten til å teste modellene våre for å forutsi strålingseksponering. I tillegg kan vi få veldig gode data på forholdet mellom strålingseksponering og konsekvensene av strålinga.

Hest i Tsjernobyl

Przewalskihesten - verdens siste overlevende villhest - er også sett i Tsjernobylsonen.

Foto: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Redde bjørner

Zoolog Petter Bøckman sier til NRK.no at bjørnen i Europa har blitt utsatt for geværseleksjon, og derfor frykter mennesker.

– De bjørnene som lever i Europa i dag er de som har stukket av hver eneste gang de har sett mennesker – resten er skinnfeller.

Han forteller at bjørner som lever i Amerika er langt mindre folkesky enn sine europeiske artsfeller, i og med at indianernes pil og bue-jakt var mindre avskrekkende enn den kruttbaserte jakta på den andre sida av Atlanterhavet.

Bøckman forklarer at Tsjernobylsonen nå har blitt en ufrivillig park, et område som har blitt ubrukelig for mennesker.

– Det skal ikke mer til enn at menneskene holder fingrene av fatet i en liten stund så kommer naturen og tar alt tilbake.