Teorier om livets vugge

"Pizzateorien" og teorien om livets suppe har til nå vært de mest anerkjente om hvordan livet oppsto på jorda.  

Ifølge teorien om livets suppe skal livet på jorda ha oppstått i varme basseng som inneholdt en blanding av organiske kjemikalier. Teorien forutsetter at livet oppsto spontant og egentlig ved en ren tilfeldighet i disse kjemikalierike havbassengene.

Ifølge "pizzateorien" oppsto livet på overflaten av mineraler som var spydd ut fra jordens kjerne. Svakheten med denne teorien er at den ikke kan forklare hvordan biomolekylene fikk den nøyaktig riktige vanninnholdet som igjen ga dem mulighet til å danne stabile enheter. 

LES: - Kråkesølv var livets vugge  

LES OGSÅ: Mer om teoriene på sciencemag.org