Telenor vil satse på mobiltelefonhelse, også i India

BARCELONA (NRK): Helsetjenester via mobiltelefoner kan gi store helsemessig og økonomiske gevinster. En liten knute på tråden er at det største potensialet er i India, hvor Telenors fremtid er høyest usikker.

Video dfd48684-2074-401b-a4d8-d1c9f964c4ed.jpg

NETT-TV: Telenor vil satse på mobil-helse.

– Vi tror at med våre erfaringer i Asia så vil vi være veldig godt skodd til å tilby helsetjenester i India, men for å gjøre det trenger vi frekvenser og de er for øyeblikket meget usikre. Det jobber vi intenst med å finne en løsning på, sier konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas til NRK.

Møtte Indias teleminister

I går hadde Baksaas samtaler med Indias teleminister i kulissene av mobilkongressen i Barcelona.

– Indias teleminister forsikrer vel for så vidt om at det blir det løsninger, men vi vil gjerne se de løsningene. Usikkerhet er for oss og andre det vanskeligste å forholde seg til.

– Vi har 40 millioner kunder i India som i dag bruker våre tjenester og vi jobber med langsiktig industribygging, sier Baksaas til NRK.

«M-helse»

Telenor la i dag frem en sosioøkonomisk studie om gevinster ved å tilby helsetjenester via mobil.

I India kan for eksempel bedre oppfølging av gravide kvinner ved hjelp av mobiltjenester redusere mor-barn-dødeligheten med 290 000 tilfeller.

Undersøkelsen som er gjort av Boston Consulting Group tar for seg Telenors 12 viktigste markeder. Den viser at eldreomsorgen i Norge kan spare 1,5 milliarder euro i året ved å bruke mobiltjenester i oppfølgingen av eldres helse.

– Jeg og andre som blir eldre i dag er teknologimodne. Vi kan bruke nye tjenester på en annen måte enn mine og våre foreldre mestret. Jeg håper mine barn vil prise seg lykkelig over at det går et par år ekstra før de må begynne å ta omsorgen for meg, sier Baksaas.