Hopp til innhold

Studie: Vekt og trening hadde ulik effekt hos kvinner og menn

Kvinner som var høye, hadde gjennomsnittlig kropp eller var middels aktive hadde størst sannsynlighet for å bli gamle. Noe helt annet gjaldt mennene i en ny undersøkelse.

Magefett

Kroppsstørrelsen er viktigere for kvinner enn for menn for å få et langt liv, ifølge nederlandske forskere.

Foto: colourbox.com

– Kroppsstørrelsen kan påvirke kvinners levealder mer enn den gjør for menn, konkluderer forskere ved Maastricht Universitet i Nederland.

Kvinner over 175 cm har nesten 25 % større sannsynlighet for å bli 90 år gamle enn de som er under 160 cm, ifølge undersøkelsen. Høyden ser derimot ikke ut til å ha noe å si for menn.

– Det virker som om studien er godt gjennomført. Men i og med at det er langt flere kvinner som blir 90 år i løpet av studieperioden, er resultatene for kvinner mindre utsatt for tilfeldige feil, påpeker Tom Ivar Lund Nilsen, professor ved NTNU.

Tidligere forskning har vist at høye folk har større sannsynlighet for å få flere krefttyper. Mens lave personer kan ha større sannsynlighet for å få hjertesykdommer, lungesykdommer og diabetes.

– En mulig forklaring er at høyden som voksen skyldes ernæringsmessige forhold tidligere i livet, sier Nilsen.

Mer trening ga lavere levealder hos kvinner

Deltakerne i undersøkelsen er nesten 8000 nederlendere som er født i 1916 til 1917. De ble fulgt fra 80-tallet og fram til de døde eller ble 90 år gamle. Forskerne sjekket så forskjellen på dem som nådde 90 år og de som ikke gjorde det.

Det virket som om jo mer tid menn brukte på fysisk aktivitet hver dag, jo mer økte sjansen deres for å bli gammel. For kvinner var den ideelle aktivitetsmengden mellom en halv time og en time per dag.

Seksti minutter om dagen er forbundet med den beste sjansen for kvinner, slår pressemeldingen fra British Medical Journal fast.

Jo mer aktive de var over 60 minutter, jo mindre sannsynlig var det for at kvinnene ble 90 år. Bare de aller lateste kvinnene lå dårligere an enn de som var aktive i halvannen time eller mer hver dag.

– Vi tror ikke levealderen synker hvis kvinner er aktive i mer enn 60 minutter, men det kan hende at mer aktivitet ikke har noen betydning for om de blir gamle, sier Lloyd Brandts til NRK.

– Menn overdriver

For mennene økte sannsynligheten for å bli gammel med hvor mye de trente. Undersøkelsen sier ingenting om intensiteten i aktiviteten og er basert på det deltakerne selv har rapportert.

– Menn har en tendens til å ta i når de rapportere hvor aktive de er. Kvinner har en tendens til å underrapportere, så mulig det kan forklare hvorfor man får en forskjell, sier Dorthe Stensvold, som forsker på levealder og trening på NTNU.

Stensvold mener de fleste studier har vist at levealderen øker jo mer aktive man er, uavhengig av kjønn. Men hun forteller at også andre studier har funnet ut at fordelen med å være aktiv flater ut jo mer aktiv man blir.

Noen få studier har også vist en nedgang i levealder for de mest ekstremt aktive.

Vekt spilte liten rolle hos menn

Kroppsvekten tidligere i livet så ikke ut til å være avgjørende for om menn ble gamle. Overraskende nok viser den nederlandske undersøkelsen at mennene som hadde lagt mest på seg siden de var 20 år, hadde den største sannsynligheten for å bli 90 år.

Fat caliper measuring bodyfat

TJUKK MANN OK: BMI mellom 21,5-23 for kvinner i treårsalderen gav størst sannsynlighet for å bli 90 år gammel i gruppa som ble undersøkt. Menns BMI spilte ingen rolle.

Foto: Edward Olive / Colourbox

Dette kan skyldes tilfeldigheter, fordi det bare var 21 menn som hadde gått så mye opp igjen blant 90-åringene. Men de nederlandske forskerne mener også at menn muligens kan ha en fordel av å være overvektige når de blir syke. Røyking kan også være en del av forklaringen.

– Fete menn som aldri hadde røkt, hadde mindre sjanse til å bli 90 år, men de var så få at vi ikke kunne konkluderer med noe, sier Brandts.

Tynne og overvektige kvinner levde kortere

For kvinnene var det størst sannsynlighet for å bli gammel hvis de hadde en BMI mellom 21,5 og 23 da de var i tjueårene. De tynneste med en BMI under 20 og de overvektige over 25, hadde 10–11 prosent lavere sannsynlighet for å bli 90 år.

De som ble klassifisert som fete eller undervektige på sine eldre dager, hadde større sannsynlighet for å dø tidligere blant begge kjønn.

– Vi vil anbefale en sunn BMI og minst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag for begge kjønn, konkluderer Brandts.

I en versjon av denne artikkelen hadde ingressen og overskriften blitt endret slik at det kunne gi inntrykk av at funnene i studien gjelder for alle. Som de norske forskerne i artikkelen kommenterer, kan det være ting ved undersøkelsen som gjør at resultatene, særlig for mennene, bør tas med en klype salt. Akkurat som med all forskning, må det mer forskning til fra ulike forskningsmiljøer før man kan si noe sikkert.