Studie: Mindre risiko for astma hvis du vokser opp på gård

En oppvekst med kumøkk, fjøs og høy kan ha flere fordeler. Det kan gjøre deg mindre utsatt for astma.

Hopp i høyet

Morsomt å leke i høyet. Og kanskje hjelper det mot astma og allergier også.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Forsøk i både mus og mennesker viser at det å bli utsatt for den typen støv man finner på gårder, øker mengden av et protein som beskytter mot allergi og astma.

Antallet mennesker med astma øker. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund har 25 prosent av alle barn her i landet hatt, eller har, astma, innen de er 16 år. Årsaken er ikke klar, men miljø og livsstil virker å bety mye.

Det er kjent at barn som vokser opp på gård har færre allergier enn barn som vokser opp i byer, men så langt har man ikke kunnet forklare hvorfor.

Nå har forskere ved VIB-instituttet i Flandern i Belgia utført flere eksperimenter for å prøve og finne sammenhengen. Resultatene av studien er publisert i Science.

Trigger produksjon av protein

En gruppe mus ble utsatt for en lav dose av stoffer med deler av bakterier fra typisk gårdsstøv, en annen gruppe med et kontrollstoff. Deretter ble begge gruppene eksponert for husstøvmidd-ekstrakter for å framprovosere en allergisk reaksjon.

Musene som var eksponert for gårdsstøv viste lavere allergiske reaksjoner enn dem som ikke hadde blitt utsatt for gårdsstøv. Forskerne tror grunnen er at gårdsstøvet trigger produksjonen av et protein som kalles A20. Dette proteinet ser ut til å dempe betennelsesreaksjonene i immunforsvaret.

Forskerne fikk samme resultater når de gjentok forsøkene i celler fra luftveiene hos mennesker. Også her reagerte immunsystemet bedre hvis de hadde vært utsatt for bestanddeler fra gårdsstøv.

Riktige bakterier er bra for immunsystemet

Sverre Steinsvåg

Sverre Steinsvåg leder legerådet i NAAF.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sverre Steinsvåg leder legerådet i Norges Astma- og Allergiforbund. Han synes denne forskningen høres lovende ut.

– Barn som vokser opp på gårdsbruk utsettes i større grad for bakterier som tar immunsystemet i en ikke-allergisk retning, mens barn som vokser opp i bymiljø blir eksponert for stoffer som gjør dem mer disponert for astma og allergi, sier han.

Antallet som får astma i Norge øker dramatisk.

Bo Gleditsch, Norges Astma- og Allergiforbund

Trenger nye og bedre medisiner

For de belgiske forskerne er neste steg å finne ut hvordan gårdsstøvet stimulerer produksjonen av A20-proteinet. Det kan igjen føre til nye og bedre behandlinger for astma og allergier.

– Vi har heldigvis medisiner som gjør at astma ikke lenger er en dødelig sykdom, men vi klarer ikke å helbrede sykdommen, sier Bo Gleditsch i Norges Astma- og Allergiforbund.

–Vi trenger å finne ut mer om hva det det er med vår moderne livsstil som utløser stadig mer astma og allergier, sier han.