Studie: Fokus på overvekt fører til tykkere barn

En ny studie viser at dersom foreldre mener at barna er overvektige, øker sjansen for at barna faktisk legger på seg.

OVERVEKT BARN

Studien viste også at barna som la på seg mest, hadde forsøkt å slanke seg på egen hånd.

Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters Creative

Nesten tre tusen australske familier deltok i en undersøkelse som fulgte barna over ti år.

Foreldrene ble bedt om å vurdere om barna var undervektige, overvektige eller normalvektige da de var fire til fem år gamle. Samtidig ble barna veid og målt.

Tolv år gamle ble barna veid og målt på ny, men vurderte også hvordan de selv så ut og fikk spørsmål om de hadde slanket seg. Til slutt ble de veid da de var fjorten til femten år gamle.

Det viste seg at barna som hadde lagt på seg mest som tenåringer, var de som hadde foreldre som mente de var overvektige da de var små. Vektoppgangen var uavhengig av om de faktisk veide for mye da undersøkelsen startet.

Forskerne Eric Robinson, fra University of Liverpool, og Angelina Sutin, fra Florida State University College of Medicine, har sammen publisert undersøkelsen i Psychological Science. Tallene fra den australske undersøkelsen, ble også sammenlignet med en irsk studie der de fant det samme mønsteret.

Foreldrenes oppfatning er viktig

Vegar Dahl, psykiatrisk sykepleier og leder av familiebehandlingen familY ved LHL-klinikkene på Røros, har ikke sett studier med denne vinklinga før.

Vegar Dahl

Vegar Dahl er psykiatrisk sykepleier og leder av familY, livsstilsbehandling for overvektige barn og deres familier på Røros.

Foto: Hanne Bryde

– Det er interessant å se at foreldrenes holdninger til barns overvekt får direkte konsekvenser for barns vektutvikling, sier Dahl.

Han tenker det kan skyldes at barna som får høre at de veier får mye, får et dårligere selvbilde, som igjen kan føre til trøstespising og inaktivitet. Allikevel understreker han at foreldrene til de barna som ikke la på seg like mye, må ha gjort noe riktig, og det sier ikke studien noe om.

På kryss av rådende oppfatning

Samira Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør- Øst, ved Sykehuset i Vestfold. Der jobber hun med behandling av overvektige barn.

Samira Lekhal

Samira Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig Overvekt ved Sykehuset i Vestfold

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Hun har heller ikke sett en lignende studie, og forteller at resultatene ikke nødvendigvis stemmer med den rådende oppfatningen i fagmiljøene i dag. Lekhal sier studien understreker hvor viktig det er å bygge opp under et positivt selvbilde hos barna.

Lekhal mener at foreldre i utgangspunktet ikke bør ha så mange meninger om barnas vekt.

– Foreldre er ikke så gode på å vurdere hva barna veier. Flere studier viser at foreldre har vanskelig for å vurdere om egne barn har normal vektutvikling.

– Jeg råder bekymrede foreldre til å kontakte helsestasjonen, så helsesøster kan ta en vurdering og eventuelt sette i gang tiltak.

Overvekt er stigmatiserende

Studien viste også at barna som la på seg mest, hadde forsøkt å slanke seg på egen hånd. De samme barna hadde også et mer negativt syn på sin egen kropp enn de andre.

Vegar Dahl sier de møter mange barn som har det vanskelig.

– Mange av barna som kommer til oss, har blitt mobbet og tør ikke delta i fysiske aktiviteter som gym og svømming. Det forsterker selvsagt problemet.