Hopp til innhold

Første bevis for at stjerne slukte planet

Om noen milliarder år blir Jorda mest sannsynlig slukt av sola. Astronomer har nettopp funnet første bevis for at en planet har blitt «spist opp» av stjernen sin, og det har gitt innsikt i Jordas uhyggelige fremtidsscenario.

Stjerne sluker planet

Astronomer har lenge visst at eldgamle stjerner kan utvide seg såpass mye at de sluker nærliggende planeter. Nå har astronomer funnet første bevis for at dette har skjedd. Her har en kunstner sett for seg hendelsen.

Foto: Illustrasjon: NASA

Innen astronomien har det lenge vært kjent at svært gamle, enorme stjerner, såkalte røde kjemper, kan sluke planeter i nærheten.

Nå har imidlertid en internasjonal forskergruppe for første gang funnet bevis for at dette har skjedd. Det har de gjort ved å studere særlig den kjemiske sammensetningen til en stjerne.

At denne planeten ble ødelagt av moderstjerna si, tror forskerne kan ha gjort at en overlevende naboplanet ble sparket ut i en uvanlig bane.

Stjerna forskerne studerte, bærer det ikke så lettfattede navnet BD+48 740. Den er en rød kjempe, betegnelsen på den nest siste fasen i en stjernes liv. Til å begynne med er røde kjemper cirka på størrelse med vår egen sol.

Den røde kjempestjerna befinner seg i stjernebildet Persevs, og hendelsen skal ha funnet sted omtrent 1800 lysår unna.

Sluker de nærmeste planetene

Når temperaturen i kjernen til slike eldgamle stjerner øker, gjør det at de blir mye, mye større. Når dette skjer, blir planetene i nærheten ødelagt.

– Når vår egen sol blir en rød kjempe og utvider seg hele veien ut til Jordas bane, lider de innerste planetene i solsystemet samme skjebne som planeten i studien vår. Det vil skje om rundt fem miliarder år fra nå av, sier Alexander Wolsczczan, astronomiprofessor ved Pennsylvania State University, til BBC.

I Astrophysical Journal Letters, der forskerne har rapportert om studien, skriver de at stjerna har en diameter som er elleve ganger større enn sola vår.

Hobby-Eberly-teleskopet

Astronomene brukte det 9,2 meter brede Hobby-Eberly-teleskopet i Texas for å studere den røde kjempestjerna BD+48 740.

Foto: Wikimedia commons

Bevis i stjernas sammensetning

Det ene beviset for at stjerna BD+48 740 har slukt sin egen planet, har forskerne funnet i stjernas spesielle kjemiske sammensetning.

Spektroskopiske analyser har vist at stjerna inneholder en unormal stor mengde litium. Litium er et sjeldent grunnstoff som hovedsakelig ble produsert under Big Bang. I stjerner blir stoffet lett ødelagt, så den store mengden av stoffet i BD+48 740 er dermed veldig uvanlig.

– Bortsett fra under Big Bang har teoretikere bare funnet noen svært få tilfeller hvor litium har blitt dannet, forklarer Wolszczan.

– I tilfellet med BD+48 740, er det sannsynlig at litiumproduksjonen ble satt i gang av at noe på størrelse med en planet bevegde seg inn i stjerna og varmet den opp mens stjerna fordøyde den, fortsetter han.

Bevis i naboplanet

Astronomene fant også ut at en nylig oppdaget planet hadde en svært elliptisk bane rundt den røde gigantstjerna. Det er deres andre bevis for at gigantstjerna slukte sin egen planet.

– Baner som denne er uvanlige i planetsystemer rundt utviklede stjerner. Banen til planeten nær BD+48 740 er faktisk den mest elliptiske vi har oppdaget til nå, sier Andrzej Niedzielski, astronomiprofessor ved Nicolaus Copernicus University i Polen.

Samhandling mellom planeter er ofte grunnen til at planeter kommer i merkelige baner som denne.

Derfor mistenker forskerne at "dykket" den savnede planeten tok mot moderstjerna si før den hadde blitt en rød kjempe, kan ha gitt den overlevende planeten en eksplosjon av energi.

Denne energien ville ha gjort at planeten kom ut i sin uvanlige bane.

Ifølge forskerne er den nyoppdagede planeten minst halvannen ganger større enn Jupiter, den største planeten i solsystemet vårt.