NRK Meny
Normal

Spøkelsestrær i veikanten

I 2008 ble det mye oppstyr rundt et innsekt som draperte heggen, treet altså, i et hvitt silkespinn. Spøkelsestrær ble de kalt. Gråhvite og bladløse. Du ser de i år også. I massevis.

Heggspinnmøll 3
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Hør Verdt å vites radioinnslag om heggspinnmøll.

Den skyldige er en bladetende sommerfugl kalt heggspinnmøll. Tidligere forekom masseangrep kun på Østlandet, men de siste ti årene har møllet spredt seg nordover.

Heggspinnmøll 5
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Noen ganger er hele stammen spunnet inn slik at trærne nærmest ser mumifiserte ut, andre ganger finner man små innspunne reir på kvistene. Heggspinnmøllet er et vevert, vakkert insekt med hvite og svartprikkete framvinger og et vingespenn på 20-25 mm.

Heggspinnmøll 4
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Møllet flyr midt på sommeren og legger egg på heggetrærnes kvister. Eggene klekkes på høsten og de små larvene tilbringer vinteren oppe i trekronene. Om våren oppsøker de knoppene og eter bladene som er i ferd med å strekke seg. Senere på sommeren eter de på de utvokste bladene, beskyttet under et silkespinn som kan dekke kvister, greiner eller hele trær.

Kommet til Ballangen

Heggspinnmøll 6

Heggspinnmøll er en vakker liten sommerfugl med et vingespenn på 20-25 mm.

Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og landskap

Heggspinnmøll har vært vanligst på Østlandet, kan seiniorforsker ved Norsk institutt for skog og landskap, Paal Krokene, fortelleog masseforekomster var inntil nylig bare registrert syd for Dovre. De siste 10 årene har det gradvis dukket opp meldinger om innspunnet hegg også i Trøndelag, og under de siste storangrepene somrene 2006 til 2008 hadde Trøndelag like kraftige angrep som Østlandet. Sommeren 2007 ble heggspinnmøll registrert i Efjord i Ballangen kommune i Nordland, og dette er det nordligste funnet som hittil er gjort i Norge.

Vintertemperaturen regulerer utbredelsen

Heggspinnmøll larver

I grenfester langt nede på stammen finner du ofte ansamlinger av larver som minner om ormebol.

Foto: Ivar Grydeland

Heggen vokser spredt over nesten hele landet, helt nord til Hammerfest og høyt til fjells. Vertstreets utbredelse er dermed mye videre enn heggspinnmøllets, som trolig er begrenset av klimatiske forhold. Særlig lave vintertemperaturer ser ut til å være kritisk, siden de overvintrende larvene ikke tåler temperaturer under -20 °C.

Ingen økonomisk betydning

Paal Krokene
Foto: Ivar Grydeland

-Med et varmere klima framover vil heggspinnmøll sannsynligvis fortsette å spre seg både nordover og oppover i høyden. Siden trærne som regel overlever selv kraftige angrep og hegg dessuten har minimal økonomisk betydning er det lite dramatikk i en slik utvikling, sier seniorforsker Paal Krokene ved Norsk institutt for skog og landskap på Ås

(Kilde: Norsk skogbruk/Paal Krokene)