Søvnproblemer? Årsaken kan ligge i genene dine

Søvnvansker kan være arvelig. Nå har forskere identifisert et spesielt gen som kan trigge utviklingen av søvnløshet.

Søvnløshet, søvnproblemer

Funnene i studien viser at det er en genetisk link mellom søvnproblemer og andre sykdommer.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox.com

Noen sier de har lakenskrekk, andre gruer seg til avbrutt søvn eller tidlig oppvåkning. Søvnproblemer kommer i mange varianter. Tall fra levekårsundersøkelsen i 2015 viser at 13 prosent av norske kvinner og menn sliter med søvn.

Tidligere studier har vist at søvnproblemer er delvis arvelig. Basert på disse funnene har forskere nå undersøkt hvilke gener som kan være avgjørende faktorer for at noen blir rammet.

Michael J. McCarthy

Nå er det bevist at søvnproblemer går hånd i hånd med helseproblemer som type 2-diabetes, så vel som mentale lidelser som depresjon, sier Michael J. McCarthy.

Foto: Universitetet i California San Diego

Studien, som er publisert i Molecular Psychiatry, viser at forskerne har funnet et gen som kan trigge søvnproblemer. I tillegg så de en genetisk forbindelse mellom søvnvansker og andre sykdommer.

– De som har en genetisk risiko for søvnproblemer, har også større risiko for å få depresjon eller type 2 diabetes, sier Michael J. McCarthy, professor ved institutt for psykiatri ved Universitetet i California San Diego og medforfatter i studien.

Sammenheng

Forskningen ble gjennomført ved at DNA-prøver av 33.000 amerikanske soldater ble analysert. Prøvene fra soldater med europeiske, afrikanske og latinamerikanske forfedre ble separert for å se om de skilte seg ut.

Studien viser at disposisjon for søvnnløshet kan være medfødt, og at det kan føre med seg ulike sykdommer. Forskerne fant at de som sliter med søvnvansker, har en spesiell genvariant på kromosom 7.

– Her er det en helt klar genetisk link mellom søvnproblemer og type 2-diabetes, sier Murray Stein, som har ledet forskningen, i en pressemelding.

Det tyder på at arveanlegget for søvnproblemer og sykdommer henger sammen. Det vil si at du er også født med en økt risiko for å få type 2-diabetes og depresjon om du har arvelig søvnvansker. Hos deltakere i den separerte gruppa fant forskerne en genforskjell på kromosom 9, som også tidligere har blitt koblet mot psykiske lidelser.

– Vi tror vi har identifisert genet som kan utløse søvnproblemer hos noen, og dette genet gjør at man også er disponert for alvorlig depresjon. Vi fant den linken hos de med europeiske, afrikanske og latinsk forfedre, sier McCarthy.

Slekt følger slekters gang

Morten Engstrøm, søvnekspert ved NTNU, er overrasket over funnene på kromosom 7 og 9.

– At visse plager, også når det gjelder søvn, går igjen i slekter, er ikke ukjent. Derfor er det svært interessant at man nå får mer kunnskap om noen av de genetiske faktorene.

Morten Engstrøm

Morten Engstrøm synes det er spennende at man nå kan identifisere gener som er årsaken til ulike sykdommer.

Foto: Geir Mogen

Han legger til at søvnproblemer ofte fører med seg en rekke andre helseplager, slik studien viser. Insomnia, eller søvnproblemer, regnes som en hyperaktiverings-tilstand. Altså at man har problemer med å roe seg ned før man skal sove.

– At samme hyperaktiveringen kan være ugunstig når det gjelder hjerte og type 2-diabetes er ikke så overraskende. Men det er spennende, og litt skummelt, at man kan påvise gener som er assosiert med økt risiko for disse lidelsene.

Behandling

Forskerne har tro på at dette kan endre metoden for å behandle søvnproblemer. Ifølge McCarthy bekrefter studien at noen risikerer å få søvnvansker tidlig i livet, og at det gir kunnskap til å kunne gripe inn før symptomene blir alvorlige eller fører til helseproblemer. Medisinene som brukes i dag, kan gi mange bivirkninger.

– Når vi nå har funnet linken mellom genene og sykdommene, kan det utvikles medisin som går direkte på de områdene, sier McCarthy.