NRK Meny
Normal

Solkrem kan gi misdannelser

UV-filtrene i vanlig solkrem øker trolig faren for misdannelser og sterilitet.

Solkrem
Foto: Elena Elisseeva

Da svenske forskere studerte hvilken virkning vanlige UV-filtre fra solkrem og kosmetikk har på fuglefostre, fikk de resultater som gir grunn for bekymring. For både hunner og hanner fikk alvorlige misdannelser av kjønnsorganene etter at de ble utsatt for UV-filtrene 4-metylbensylidenkamfer (4MBC) og 3-bensylidenkamfer (3BC) i fosterlivet.

Problemet er at de samme kjemiske egenskapene som gir UV-filtrene god og langvarig beskyttelse mot sola, også fører til miljø- og helseproblemer.

Fikk egg i testiklene

Doktorgradsstudent Jeanette Axelsson fra Institutt for studier av miljøgifter ved Uppsala Universitet har undersøkt hvordan disse UV-filtrene påvirker fuglefostrene alene og når de blir utsatt for kjemikaliene i kombinasjon med andre langtidsvirkende miljøgifter. Konklusjonen er at både hunner og hanner fikk alvorlige misdannelser. Testiklene hos hannene utviklet egglignende celler, og flere av dem fikk også underutviklede eggledere som produserte væskefylte cyster.

Også hos hunnene oppsto misdannelser i egglederne. Noen av fuglefostrene var faktisk så sterkt skadet av forskerne måtte ty til gentesting for å kjønnsbestemme dem.

Utstrakt bruk

- Dosene som er brukt i forsøkene er høyere enn de en får i seg når en smører seg inn med solkrem, presiserer Jeanette Axelsson i en pressemelding fra Uppsala Universitet . Men hun mener likevel det er grunn til bekymring. For hennes avhandling er ikke den første som har konkludert med at dyr kan bli skadet eller sterile av slike UV-filtre.

Solkrem
Foto: Produktfoto: FR/FBI

- Nå må vi se nærmere på hvor store doser mennesker utsettes for av disse stoffene og vurdere om dagens bruksmønster er trygt, mener hun.

For i løpet av de siste årene er UV-filtre blitt vanlige i stadig flere produkter. De finnes ikke lenger bare i solkrem, men i alt fra badeskum til hudkrem og sminke.

Forskeren vil likevel ikke advarer folk mot å bruke solkrem, men legger til at hun selv foretrekker å beskytte seg med klær så fremt det er mulig.