Hopp til innhold

Dette dør vi av i dag i forhold til for 100 år siden

Å bli truffet av en kanonkuler var en stor trussel i 1812, mens kreft og hjertesykdommer er det mest dødelige i dag.

Amerikanske tall som viser hva man dør av nå kontra før.

Grafen viser forskjellene i dødsårsak de siste 100 årene.

Foto: NEJM/NRK

En forskergruppe har kartlagt hvilke dødsårsaker som er vanligst i dag i forhold til for 100 år siden.

Forskningen er basert på medisinske dokumenter og journaler fra USA, men en norsk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at utviklingen i Norge har vært ganske lik.

Kreft og hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i vårt moderne samfunn, mot tuberkulose, lungebetennelse, influensa, og magesykdommer rundt år 1900.

Bakgrunnen for forskningen er at dødsårsaker kan fortelle mye om samfunnet. Hvilke trusler mennesker lever under, og hvor langt vi har nådd i den teknologiske og medisinske verden.

40 prosent lengre levetid

Også levetid avgjør hvilke type sykdommer som er mest dødelige.

På litt over 100 år har den gjennomsnittlige levealderen i verden steget med rundt 40 prosent. I Norge derimot har den steget enda mer, med over 60 prosent. På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge på snaut 50 år, mens den i 2011 var på 81 år.

I 2100 vil nordmenn nærme seg forventet levealder på 100 år.

Den største trusselen, hjerte- og karsykdommer, har i dag 192,9 dødsfall per 100.000 mennesker. I år 1900 var tallet på 137,4

I 1900 var tallet på antall døde av luftveisinfeksjoner og influensa på hele 202 personer per 100.000, et tall som er på lave 16 i dag. Mye takket være utviklingen av antibiotika.

Tuberkolose

Tuberkolose har vært en hyppig dødsårsak frem til århundreskiftet. En plakat fra 1920 skulle hjelpe å stoppe spredningen av bakterien. En flere tusen år gammel mumie på British Museum hadde spor av tuberkolosebakterier i seg.

Foto: Klafubra / Arkiv

Av de 10 hyppigste dødsårsakene for 100 år siden er både difteri, tuberkulose, og mageinfeksjoner representert, og det er tilstander svært få dør av i dag.

Livsstilssykdommer og diagnoser utløst av nervesykdommer på hjernen er «nye» på lista i forhold til for 100 år siden. Både diabetes, kroniske luftveisinfeksjoner og selvmord er representert som 10 av de vanligste dødsårsakene.


Truet av kanonkuler

At måten vi dør på endrer seg med tiden vi lever er i er det ingen tvil om.

Trusler mot menneskeheten forandrer seg, og går man enda lenger tilbake i tid, 200 år, viser sykdomsjournalene at skader og død ved treff av kanonkuler utgjorde en reell trussel.

Det var bred enighet om at kanonkuler både kunne knuse knokler, gjøre folk blinde, og til og med ta livet av folk.

For 100 år siden, i 1912, startet frykten for sykdommer forårsaket av den hurtige moderniseringen. Det ble mye snakket om faren for å utvikle ”bilkne”, fordi folk ble late og ikke gikk like mye som før i tiden.

Medisiner for fortiden

Overvekt

Fedme er et økende problem, og forårsaker blant annet diabetes.

Foto: PHILIPP GUELLAND / AFP

Men selv om den medisinske utviklingen har vært svært bra de siste årene, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål og utfordringer.

En sykdom er aldri statisk. Den fortsetter å utvikle seg i takt med forskningen, og stadig flere bakterier blir immune mot medisiner.

Ifølge rapporten er medisinen som er utviklet i dag best egnet til å bekjempe de sykdommene vi allerede kjenner til.

For å hanskes med fremtidens sykdommer må det medisinske systemet utvikles og forbedres.

Blant annet er sykdommer i hjernen økende, uten at det finnes tilfredsstillende behandlinger ennå.