Hopp til innhold

Slik ble Jomfru Maria gravid

Hvordan kunne Jomfru Maria bli gravid og føde Jesus uten å miste møydommen? Vi kan finne en del svar i middelalderens kunst. Professor i kunsthistorie, Lasse Hodne, har studert hvordan hennes uskyld er portrettert.

Bebudelsen

Jomfru Maria ble gravid ved at Den hellige ånd kom over henne. Det er ofte visualisert gjennom en due som flyr inn i øret hennes.

Foto: Bokilluminasjon av en tysk kunstner fra Braunschweig Magdeburg-skolen

Jomfru Marias rolle i kunsten er tema i en rekke bøker, men professor ved NTNU Lasse Hodne har konsentrert seg om ett av aspektene ved Jesus’ mor, nemlig seksualiteten. Det har blitt til boken The Virginity of the Virgin som blir utgitt i løpet av året.

- Det forkynnes at Maria var evig jomfru, noe som betyr at hun bevarte sin uskyld både gjennom unnfangelse og fødsel. Jeg har sett på bilder i kunsten som viser hvordan dette kunne skje, sier Hodne til NRK.no.

Befruktet gjennom øret

Bebudelsen

Bebudelsen er et populært motiv. Her er en bokillumminasjon fra ca. år 1275.

Foto: bokilluminasjon av en tysk kunstner fra Braunschweig Magdeburg-skolen

Det første logiske problemet er hvordan Jesus ble til. Det var en engel som kom til henne med budskapet om at hun var med barn. Øyeblikket hvor Jomfru Maria forstår at hun er gravid kalles bebudelsen.

- Jomfru Maria lurer jo på hvordan dette kunne skje, for hun har ikke vært sammen med en mann. Hun får vite at hun ble fruktsommelig med Guds ord, men det står ikke beskrevet i Bibelen hva dette egentlig betyr.

Ifølge Hodne hadde folk som levde i middelalderen behov for å fylle ut disse detaljene som mangler i Bibelen. For hvordan var det mulig å bli gravid ved Guds ord? Noen begynte å tenke at mennesket har flere kroppsåpninger, og ordet kommer jo inn gjennom øret.

- Dette fremstilles visuelt i en del bilder ved at en due flyr inn i øret på Maria. Gud kom inn i øret hennes, og hun kan beholde sin jomfrudom etter dette, forklarer Hodne.

Møydommen som ett glass

Professor i kunsthistorie, Lasse Hodne

Professor i kunsthistorie, Lasse Hodne, har skrevet bok om Jomfu Marias seksualitet.

Foto: Lise Sørensen

Et annet typisk motiv som viser bebudelsen i kunsten er mer metaforisk. Jomfru Marias møydom blir av noen sammenlignet med et glass.

- På samme måte som glasset kan gjennombores av lys uten å knuses, kan Maria gjennomtrenges av Gud og Den hellige ånd uten å miste sin møydom. Vi ser derfor i en del bilder at duen kommer gjennom ett glass i stedet for gjennom øret.

Så langt har man altså funnet en løsning på hvordan hun kunne beholde jomfrudommen, men det hele blir litt vanskeligere når Jesus skal komme ut av sin mor.

Hvordan kan Jomfru Maria beholde sin møydom gjennom fødselen?

En ny fødselsscene oppstår - Maria føder uten smerte

- Det er vanskelig å tenke seg hvordan Jesus kom ut uten å bryte Marias jomfrudom, men det blir utviklet en ny fødselsscene. Tidligere har vi sett Jesus liggende i en krybbe, svøpt inn i et klede. Dette er et tegn på at han har blitt født på vanlig vis.

Hodne forklarer at det nye bildet av Jesus viser at han ligger på gulvet og stråler av lys. Dette bildet ble det dominerende bildet av Jesus fødsel etter 1370, rett etter en visjon som Den hellige Birgitta av Vadstena hadde.

Jesus fødsel

Jesu fødsel av Fra Filippo Lippi, 1400-tallet. Legg merke til at han ikke er svøpt og lagt i en krybbe.

Foto: Fra Filippo Lippi, 1400-tallet

- Birgitta dro på pilegrimsreise til stedet Jesus ble født. Her synker hun hen i meditasjon, og ser for seg Jomfru Maria med stor mage, men plutselig er Jesus der uten at hun har lagt seg ned i en seng og uten rier og smerter.

Jomfru Marias smertefri fødsel er et viktig poeng. Dette har forbindelse til arvesynden. For mennesket har vært syndig siden Adam og Eva spiste den forbudne frukt, og synden føres videre fra slekt til slekt gjennom måten vi unnfanges og fødes på.

Ifølge Augustin er det ikke samleiet i seg selv, men lystfølelsen under samleiet som er syndig. Det er vanskelig å gjennomføre et samleie uten lyst, derfor er det umulig å tenke seg at noen kan bli skapt uten å føre med seg synden videre.

Straffen Adam og Eva fikk var at mannen må arbeide for å overleve, mens kvinnen må føde sine barn i smerte.

- Men Jesus er unnfanget uten synd. Maria er syndfri og den eneste som skal slippe å føde sitt barn med smerte. Ved å fjerne de tradisjonelle referansene til fødselen i form av et svøpt barn i en krybbe og i stedet vise et barn som stråler av lys på bakken, viser man at det er snakk om en smertefri fødsel, sier Hodne til NRK.no.

Gravid ved et kyss?

Det er bare ett problem med dette, for Jomfru Maria hadde to vanlige mennesker som foreldre. Hvordan var det da mulig at hun er syndfri, for hun måtte jo være skapt i et samleie mellom sine foreldre.

- Noen mente at foreldrene hennes, Anna og Joakim, hadde forent seg uten glede, men gjennom en åndelig kjærlighet. Dette kommer til utrykk i et motiv som fikk stor popularitet i middelalderen, nemlig møtet ved den gyldne port.

Møtet ved den gylde port

Møtet ved den Gyldne Port av Giotto fra ca. år 1305.

Foto: Freske av Giotto i Arena-kapellet i Padova (Italia), ca. år 1305

I dette bildet kysser Anna og Joakim foran en av Jerusalems byporter, og man tenker seg at dette var øyeblikket hvor Maria ble unnfanget. Men de fleste teologer mener det må ha vært et samleie, men at Gud har fjernet synden i god tid før fødselen.

- Man tenker seg at hun var syndig i starten av svangerskapet, men at synden ble fjernet i god tid før fødselen. Slik ble hun født uten synd, forklarer Hodne.

Slapp unna skjærsilden

I og med at Jomfru Maria bevarte sin møydom og var syndfri gjennom hele livet, slapp hun unna noe mange fryktet i middelalderen, nemlig skjærsilden.

I middelalderen måtte alle gjennom skjærsilden for å bli renset for sine synder før de kunne komme til himmelen. Med mindre man hadde gjort så mye galt i livet på Jorden at man rett og slett havnet hos djevelen i helvetet.

- Men Jomfru Maria, syndfri som hun var, kunne tas rett opp til himmelen når hun døde. Dette finnes det flere tolkninger av i kunsten, sier Hodne.

Jomfru Marias død

Jomfru Marias død av Benozzo Gozzoli fra 1400-tallet.

Foto: Benozzo Gozzoli (Vatikanets pinakotek, Roma)

Apostlene fikk beskjed om at hun var i ferd med å dø, og de dro til Jerusalem for å være med på dødsleiet. Tvileren Thomas nådde ikke frem i tide, men han ville se hennes grav da han kom frem.

Han fikk beskjed om at hun var tatt til himmelen, noe han tvilte på.

- Men da han så opp til himmelen, er noe i ferd med å flyte oppover. Han tviler fortsatt på at det er Jomfru Maria, men da hun kaster ned beltet sitt som han kjenner igjen, forstår han at hun er på vei til himmelen.

Beltet er et relikvie som påstås bevart flere steder i verden, blant annet i Toscana.