Skribler du som Bill Gates?

Nikker og ler du mye i samtaler med andre? Da er risikoen stor for at du har lav sosialøkonomisk status (SES). Tegner du derimot kruseduller, er sjansen større for at du tilhører gruppen med høy status.

Peresoner med høy SES skribler ofte i møte med andre mennesker
Foto: www.colourbox.no

Denne konklusjonen trekker de to psykologene Michael W. Kraus og Dacher Keltner . De er begge professorer ved University of California, Berkeley, og har studert sammenhengen mellom sosialøkonomisk status (SES) og måten vi oppfører oss sammen med andre.

Dacher Keltner

Dacher Keltner er professor i psykologi ved UC Berkeley, USA

Foto: University of Calfornia Berkeley

Berømte skriblere

Opp gjennom historien har berømte og vel ansette mennesker skriblet seg gjennom endeløse møter. Både Nobelprisvinner i fysikk, Richard P. Feynman, og tidligere president i USA, Franklin D. Roosevelt, etterlot seg slike tegninger.

Gates skribler i Davos

I nyere tid er kanskje skribleriene til Bill Gates fra januar 2005 de mest kjente. Etter et møte i World Economic Forum i Davos, ble det et ark med kruseduller funnet på plassen til Storbritannias statsminister Tony Blair. Etter litt fram og tilbake, ble det klart at krusedullene tilhørte Bill Gates.

-De er faktisk mine, sa Bill Gates i en kommentar etterpå. - Jeg ønsket faktisk å vise dere hva jeg holdt på med der oppe.

Hva gjør du på fritida?


Dersom noen skal fastsette din sosialøkonomiske status (SES), vil de se på inntekten din, yrket ditt og ikke minst hvilken utdanning du har. Som en fjerde faktor pleier forskere også å ta med din eventuelle formue. SES spiller en avgjørende rolle for hvilket kosthold du har, hva du driver med på fritida og til og med hvilken helsetilstand du befinner deg i.

Nytt golfsett?


Dersom du har venner som ofte framhever sin egen sosiale status, er sjansen stor for at disse har en høy SES, ifølge etablert forskning. Disse menneskene liker å vise fram sin status gjennom merkeklær, bil eller golfsett.

Men dette er konkrete og svært visuelle virkemidler. Kraus og Keltner bestemte seg for å se om vi også signaliserer vår SES på en mer subtil måte.

Splitte bonus på 5000 dollar


De 106 deltakerne i studien var førsteårsstudenter ved ett av USAs universitet. Sammensetningen av deltakerne ble vektet slik at den matchet andre nasjonale SES-studier. Studentene gikk gjennom ulike øvelser, som fiktive jobbintervju med hverandre, bli-kjent-samtaler og til slutt hvordan man ville dele en bonus på 5000 US dollar (ca 34 000 kroner) ut fra hvor godt man hadde prestert tidligere i studien.

Videofilmet fikling

Alt sammen ble videofilmet og vurdert etter to kriterier: mangel på interesse (tegning av kruseduller og fikling med personlige ting) tegn på interesse (latter, nikking og heving av øyenbryn).

Les om studien her

Kruseduller gir høy status

Studien slår fast at man kan se hvilken SES en person har, ut fra hvordan hun oppfører seg sammen med andre. Deltakere som hadde foreldre med høy SES, viste nemlig større mangel på interesse enn de som hadde foreldre med lav SES. Under de ulike øvelsene var de mer avventende, fiklet mer med personlige gjenstander og tegnet flere kruseduller enn personer fra den andre gruppen.

Hvordan oppfører du deg i møte med andre mennesker?

Personer med høy SES oppfører seg ofte avventende i møte med andre mennesker, ifølge den amerikanske studien.

Foto: www.colourbox.no

Høy SES gir uavhengighet

For å være på den helt sikre siden, viste forskerne fram de ulike øvelsene til en helt ny gruppe mennesker. De fikk kun se videoene i ett minutt, men var likevel i stand til å gjette hvilken SES de ulike deltakerne tilhørte.


- Dette viser med all tydelighet at personer med høy SES er mer uavhengige enn personer med lav SES, skriver Michael W. Kraus og Dacher Keltner.

Hva med kjærester?


Likevel varsler de to at det trenges mer forskning på området. En mulig feilkilde i deres forsøk kan være at samtlige deltakere var ukjente for hverandre. Hvordan virker dette mellom venner eller kjærester, spør de to i rapporten. Samtidig peker de på at deltakerne stort sett var like gammel, delte ønsket om å fullføre utdanningen og derfor tilhørte langt på veg ei identisk sosial gruppe.