Skadelig merking gir klimafeil

Pingviner med merkering rundt vingen har dårligere overlevelsesodds og får færre unger. Klimastudier gjort med denne metoden kan derfor ha overdrevet trusselen mot dyrene.

Merking av pingviner

Det er denne typen merking som kan være farlig for pingvinene, ifølge den nye studien.

Foto: Benoît Gineste