NRK Meny
Normal

Signalkrepsen på golfbanen

De har trolig vært her i 10-15 år, signalkrepsene som stortrives i golfbanens kunstige dammer. Nå er det imidlertid slutt. Den uønskede og ulovlige arten skal utryddes i slutten av oktober.

Signalkreps
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Hør Verdt å vite Spesial om signalkrepsen på Ostøya

Like vest for Oslo, utenfor tettstedet Sandvika i Bærum, ligger den 2,5 km2 store Ostøya. Den vestre strandlinjen på den private øya er stort sett friareal, mens den midtre delen er dominert av en eksklusiv golfbane: Oustøen Country Club. Her ble det i sommer, i damanleggene, påvist uønsket og smittebærende signalkreps.

Golfbane, Ostøya, Bærum

De fleste av dammene er utstyrt med springvann. Det skaper sirkulasjon og er nok en av årsakene til at krepsen stortrives.

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Et hendig laborarotorium

Trude Vrålstad

Trude Vrålstad er forsker ved Veterinærinstituttet

Foto: Ivar Grydeland / NRK

-Det er svært alvorlig når noen setter ut signalkreps i norsk natur, sier forsker ved Veterinærinstituttet Trude Vrålstad. -Den hører ikke hjemme her og er i tillegg bærer av den fryktede krepsepesten.

Samtidig må hun jo innrømme at hun og medforskerne nå har fått et svært hendig feltlaboratorium rett i fanget. Verdt å vite var med da Trude Vrålstad og David Strand i september skulle fange smittebærende signalkreps til framtidige analyser. Fangsten ble svært rikelig, men denne gangen havnet alt på medbrakte glass med sprit. I slutten av oktober skal nemlig alt liv utryddes med gift og i tillegg skal dammene tørrlegges.

Golfmobil

Det er sljelden at forkere har anledning tl å forflytte seg i felt på en så standsmessig måte.

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Det var i sommer at myndighetene ble klar over at ikke alt var som det skulle på det flotte golfanlegget. Noen har, for trolig 10-15 år siden, satt ut denne krepsen som opprinnelig hører til i Nord-Amerika.

Signalkrepsen likner veldig på vår europeiske variant som kalles edelkreps. To små blå flekker på klørne, der klypene møtes, er ett skilletegn. Et annet er at mens edelkrepsen har små butte pigger på siden av hodet, har signalkrepsen her glatt skall.

Krepsepest

Krepsepesten er en sykdom som skylles en parasitt, en eggsporesopp, som bruker krepsen som vert. Et samliv over en evolusjonær periode har imidlertid ført til at soppen og signalkrepsen kommer greit ut av det med hverandre. En infeksjon kapsler seg gjerne inn og synes bare som noen små svarte prikker på skallet.

Signalkreps

Hos signalkrepsen kapsles gjerne soppen inn og blir ikke til noe særlig mer enn en mørk prikk på skallet. Den er imidlertid en latent smittebombe. Når dyret en gang dør, frigjøres store mengder soppsporer i vannet

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Slik går det imidlertid ikke når soppen slår seg ned på vår hjemlige edelkreps. I løpet av få dager invaderer den dyret som dør og slipper millioner av nye sporer ut i vannet

Problemer siden 18-hundretallet

Krepsepesten kom til Europa i flere bølger fra midt på 18-hundretallet. Det tok lang tid før man fant ut av smittekilden. Man trodde lenge den skyldtes en bakterie, mens det altså var en sopp.

Det tok også tid før man fant ut at soppens opprinnelige vert var den nordamerikanske signalkrepsen. Det skjedde faktisk så sent at man i mellomtiden, til erstatning for den hardt prøvede edelkrepsen, hadde importert og satt ut store mengder signalkreps over hele Europa. Den syntes jo å være immun mot krepsepesten.

I virkeligheten var den jo selve smittekilden

Norge sto i mot

Erling Lyche, Ivar Grydeland og Bebe Troye Nielsen

Golfspillerne Erling Lyche (tv) og Bebe Troye Nielsen synes det er litt synd at krepsen nå forsvinner

Foto: Kristoffer Ree / NRK

Når svenskene mot slutten av 1960-årene bestemte seg for å sette ut signalkreps, tok Norge det motsatte standpunkt. Vårt land representerer derfor i dag et av veldig få land hvor den europeiske edelkrepsen eksisterer på bred basis. Det viser seg dessuten etter hvert at signalkrepsen sliter med det nordiske klima og at de får veldig store bestander med veldig små kreps.

Utsettingen er anmeldt

Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet anmeldte den 29. juni i år den ulovlige utsettingen av signalkreps på Ostøya. Alvorlig miljøkriminalitet har en øvre strafferamme på 6 års fengsel. Politiet i Asker og Bærum regner med å starte avhør i disse dager.

NRK/Østlandssendingens artikkel fra 25. juni 2009