Sen pubertet av ADHD-medisin?

ADHD-medisin, som for eksempel Ritalin, kan gi en rekke bivirkninger. Nå lurer forskerne på om den kanskje også forsinker puberteten.

ADHD

Kan Ritalin og andre ADHD-medisiner redusere testikkelstørrelsen hos mennesker?

Foto: www.colourbox.com