Hopp til innhold

Se verden bli varmere

Synes du det er vanskelig å ta inn over deg at gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt kraftig? Da bør du se denne animasjonen.

Animasjon som viser hvordan gjennomsnittstemperaturen har økt siden 1880. Fra Bjerknessenteret for klimaforskning.

Her ser du hvordan temperaturen på jorda har forandra seg fra 1880 og fram til i dag.

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Forskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen har laga en animasjon som viser hvordan temperaturen på jorda har variert og steget fra 1880 og fram til i dag.

I den første delen av animasjonen ser vi at temperaturen går opp og ned i bølger. Men mot slutten, som viser de siste tiåra, skjer en dramatisk endring.

Animasjonen er basert på analyser gjort av Goddard Institute for Space Studies (GISS) ved NASA i USA.

De har analysert gjennomsnittstemperaturen som er målt på jorda og på havoverflata hvert år siden 1880.

Helge Drange

Helge Drange er professor ved Bjerknessenteret som har laga animasjonen som viser utviklinga i gjennomsnittstemperaturen på jorda.

Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

– Jeg finner oppvarminga de siste årene bemerkelsesverdig stor, sier Helge Drange, professor ved Bjerknessenteret, til NRK.

Referanseperiode

0 på skalaen, altså hvit farge, i animasjonen, er lik middeltemperaturen for perioden 1951–1980. Områdene med blå farge viser lavere temperatur enn gjennomsnittet for denne perioden, mens rød farge viser høyere temperatur.

Den mest oppsiktsvekkende er forandringa som skjer de siste tiåra. Fra 1990 og fram til i dag farges den nordlige halvkule mørkere og mørkere rød.

Maria Sand

Mesteparten av temperaturøkninga har skjedd de siste 30 åra, sier seniorforsker ved Cicero, Maria Sand.

Foto: Monica Bjermeland

– Jeg synes denne animasjonen illustrerer den globale oppvarminga vi har sett det siste århundret på en god måte, sier klimaforsker ved Cicero, Maria Sand.

– Gjennomsnittstemperaturen for hele kloden har økt med 0,85 grader siden 1880, og størstedelen av denne økninga har skjedd de siste 30 åra, sier Sand.

Mange blir overraska når Helge Drange viser fram animasjonen.

– De blir satt ut og har problemer med å forstå det de ser. Men animasjonen lyver ikke, den viser hva målingene sier.

Normalt med stor variasjon

Samtidig viser animasjonen at temperaturen har variert kraftig de siste 150 åra.

– Det normale er store variasjoner. Det er dette som er været. Men i tillegg til de store variasjonene er det en gradvis oppvarming, sier Helge Drange ved Bjerknessenteret.

Grunnen til at temperaturen stiger mest på den nordlige halvkule, er at det er her de største landmassene er. På den sørlige halvkule er det mer hav, og der har ikke temperaturen økt like mye.

– Dette skyldes at vann har stor evne til å ta opp og holde på varme. Vi vet at havet lagrer mye av den økte varmen på jorda som skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Faktisk er mer enn 90 prosent av global oppvarming parkert i verdenshavene i form av økt havtemperatur.